Son zamanlarda insan üzerindeki tıbbi denemeler ve ilaç denemeleri konusunda yapılan hukuki düzenlemeler dikkat çekmekte ve ortaya çıkan sorunlar nedeniyle bu düzenlemelerde sıklıkla değişiklikler yapılmaktadır. Tıbbi denemeler ve klinik araştırmalar bireyin menfaatlerinin ön planda tutulduğu ve insanların deney tahtası olarak kullanılmasını önleyecek hükümlerle sağlam bir hukuki zemine oturtulmak zorundadır. İnsan üzerinde gerçekleştirilen tıbbi denemeleri, özellikle klinik araştırmalar ve ilaç araştırmalarını, türlerini, hukuka aykırılık halleri ile hukuka uygunluğunun şartlarını, Türk ve Alman hukuku çerçevesinde özel hukuk bakımından geniş kapsamlı olarak inceleyen bu eser, hem tıpçılara hem de hukukçulara hitap eden, bu konuda eleştiri ve çözüm önerileri getiren, temel bir kaynak niteliği taşımakta, sağlık hukuku alanında önemli bir ihtiyacı gidermektedir. Kitapta; organ nakli, kısırlaştırma, cinsiyet değiştirme ve estetik müdahaleler gibi farklı tıbbi müdahalelerin tıbbi deneme yoluyla gerçekleştirilmesine ilişkin kapsamlı incelemeler yapılmakta, hekimin hukuki sorumluluğunun şartları tespit edilmektedir. Tedavi amaçlı tıbbi denemeler, ilaç denemeleri ve klinik araştırmalar için hukuka uygunluğun genel ve özel koşulları ortaya konularak, insan üzerindeki denemelerde aydınlatma, rıza, tıbbi zorunluluk, etik kurul incelemesi, fayda ve risk değerlendirilmesi, sigorta yapılması gibi hukuka uygunluk sebepleri ilk olarak bu ölçüde ayrıntılı bir şekilde açıklığa kavuşturulmaktadır.