Bu kitap, Uluslararası Maliye Derneği'nin (International Fiscal Association-IFA) Ülke Kolu olan Uluslararası Vergi Araştırmaları Derneği (IFA Türkiye) üyelerinin uzun soluklu çalışmalarının sonucunda ortaya çıkmıştır. 1938 yılında kurulan IFA, merkezi Hollanda'da bulunan bir kuruluş olup maliye konuları ile ilgili olan, hükümet dışı ve sektörlerden bağımsız yegane uluslararası sivil toplum kuruluşudur. Amacı, özellikle uluslararası ve karşılaştırmalı mali hukuk ile vergilendirmenin finansal-ekonomik yönleri olmak üzere, kamu maliyesi alanında uluslararası ve karşılaştırmalı hukukunun araştırılması ve geliştirilmesidir. Uluslararası düzeyde yapılan bu çalışmalar, Ülke Kollarının desteğiyle gerçekleştirilmekte, ülke kolunun sahip olduğu hukuk kültürü, akademik ve uygulama zenginliği, iş birliği içerisinde diğer Ülke Kollarına açılmaktadır. IFA'nın halihazırda 116 ülkeden 12.500 üyesi vardır. Ülkemizde, vergi akademi ve uygulama camiasından çeşitli temsilciler tarafından 2012 yılında kurulan ve IFA nezdinde 63'üncü Ülke Kolu statüsünü kazanan IFA Türkiye, vergi akademi ve özel ve kamu uygulama camiası için ortak, tarafsız ve bağımsız bir fikir üretim ve paylaşım mekanı olarak faaliyette bulunmakta, IFA Yıllık Kongrelerine Türkiye Raporları ile katkı sunmaktadır. Elinizdeki bu eser, IFA Türkiye'nin kuruluşunun ardından, Türkiye'nin henüz bir Ülke Kolu olmadığı zamanlara ilişkin eski IFA kongre konuları hakkında Türkiye yaklaşımının ortaya konulması amacıyla başlatılan projenin bir sonucudur. Proje, çeşitli uluslararası vergi hukuku konularında, Genel Raportörlerce hazırlanan yönergeler uyarınca, Türkiye raporlarının yazılmasını içermiştir. Hazırlanan raporlar, yapılan çalıştaylarda IFA Türkiye üyelerinin tartışmasına açılmış, bu sayede mümkün olan en geniş katkının alınması amaçlanmıştır. Özellikle çalıştaylar sırasında, ülkemizde henüz hiç tartışılmamış veya düzenleme altına alınmamış ya da gündeme gelmemiş birçok konunun olduğu görülmüş, raportörler ve tartışmalara katılan üyeler, ülkemiz vergi hukuku birikimini arttırmak ve yeni nesiller için yeni tartışma konularını gündeme getirmek amacıyla özverili bir biçimde bilgi hazinelerini bir araya getirmişlerdir. Bu nedenle bu eser, IFA Türkiye üyelerinin ortak emek ürünü olup, çok çeşitli vergi hukuku konularını zengin bir yelpazede ele alan temel bir eser mahiyetindedir.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

Elektronik Ticaretten Elde Edilen Gelirin Vergilendirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul AKÇAOĞLU

Düşük Vergi Rejimlerinin Çok Uluslu İşletmelerce Kullanımındaki Sınırlamalar: Mevcut Düzenlemeler ve Yeni Gelişmeler
Yrd. Doç. Dr. Gülşen GEDİK

Vergi Hukukunda Özün Biçime Önceliği İlkesi
Ar. Gör. Altan RENÇBER

Mali Hizmetler ve Harcamaların Vergilendirilmesi
Doç. Dr. Cenker GÖKER

Daimi İşyerine Kazanç Atfedilmesi
Prof. Dr. Emrah FERHATOĞLU

Transfer Fiyatlandırması ve Gayrimaddi Mallar
Doç. Dr. Leyla ATEŞ

Uluslararası Vergilendirmede Ayrımcılık Yasağı
Yrd. Doç. Dr. Nuray Aşcı AKINCI

Is There A Permanent Establishment?
Ersin NAZALI

Kur Farklarının Vergilendirilmesi
Ar. Gör. Şerif Emre GÖKÇAY

Cross-Border Business Restructuring
Doç. Dr. Tahir ERDEM

Teşebbüs Hizmetlerinin Vergilendirilmesi
Erdoğan ÖCAL

The Debt and Equity Conundrum
Yrd. Doç. Dr. Erdem ATEŞAĞAOĞLU

Bilgi Değişimi ve Vergi İdareleri Arasında Sınır Ötesi İşbirliği
Doç. Dr. Cihat ÖNER