Bu basıda, 2007 yılından 2010 yılının başına kadar eserde yer verilen mevzuatta yapılan tüm değişiklikler işlenmiş, ayrıca Yargıtay'ın yanı sıra, Anayasa ve Uyuşmazlık Mahkemesi ile Danıştay ve Sayıştay'ın ticaret hukuku mevzuatı ile ilgili kararları da yeniden taranarak, bağlayıcı nitelikteki içtihadı birleştirme kararları ile emsal niteliği tartışmasız olan genel kurul kararları ilgili maddelerin altına yerleştirilmiştir. Kararların seçimi aşamasında eski kararlardan örnekler alınarak, özellikle okuyucuya görüş değişikliklerini izleme imkânı da tanınmak istenmiştir. Bu amaçla son basıda toplamda bin civarında yeni karar incelenmiş ve bunların yaklaşık üçyüzü kitaba işlenmiştir. Böylece kitapta özetine yer verilen içtihadı birleştirme ve genel kurul kararlarının toplam sayısı yediyüzü aşmıştır.
(Önsöz'den)