Milli Güvenlik Kurulu, 1961 Anayasası ile ilk kez "milli güvenlik" gibi geniş bir alanda görev almak üzere oluşturulmuş; asker ve sivil üyelerden oluşan, Bakanlar Kurulu'na yardımcı, danışma nitelikli bir uzmanlar kuruludur. 1971 Anayasa Değişiklikleri ile gücünün artırıldığı kabul edilen Kurul, 1982 Anayasasında düzenlenen ilk şekliyle tarihteki en güçlü dönemini yaşamıştır. 2001 yılında, Avrupa Birliği'ne uyum süreci kapsamında Anayasa'da yapılan değişikliklerde, Kurulun görev alanı sınırlandırılmamış; sivil üyeleri artırılmak ve kararlarının tavsiye niteliğinde olduğu vurgulanılmakla yetinilmiştir. Eldeki kitap, Türkiye'nin en önemli anayasal kurumlarından biri olan MGK'yı hukuksal bir bakış açısıyla incelemektedir. Milli güvenlik kavramının tanımı, kapsamı, ilişkili kavramlar. Dünyada MGK benzeri yapılanmalar. MGK'nın tarihi ve oluşturulma amacı. 1961 Anayasası döneminde MGK'nın oluşumu, görev ve yetkileri, kararlarının hukuki niteliği. 12 Mart Muhtırası sonrası Anayasa değişikliğinin MGK üzerindeki etkisi. 1982 Anayasası ile yenilenen MGK ve 28 Şubat Sürecine bu düzenlemenin etkisi. Yürürlükteki mevzuatımızda MGK. (TANITIM YAZISI)

İÇİNDEKİLER
GİRİŞ

Birinci Bölüm
Milli Güvenlik Kavramı
I. TANIM
A. Tanımlanma Zorluğu
B. Çeşitli Tanımlar
II. KAPSAM
A. Dış Güvenlik
B. İç Güvenlik
III. İLİŞKİLİ KAVRAMLAR
A. Ulusal Savunma
B. Kamu Düzeni

İkinci Bölüm
Milli Güvenlik Kurulu
I. DİĞER DEVLETLERDE MİLLİ GÜVENLİK KURULU BENZERİ KURULUŞLAR
II. MİLLİ GÜVENLİK KURULU'NUN TARİHİ
A. HARP ENCÜMENİ DÖNEMİ (1922-1933)
B. YÜKSEK MÜDAFAA MECLİSİ VE UMUMİ KATİPLİĞİ DÖNEMİ (1933-1949)
C. MİLLİ SAVUNMA YÜKSEK KURULU VE GENEL SEKRETERLİĞİ DÖNEMİ (1949-1962)
III. MİLLİ GÜVENLİK KURULU'NUN KURULUŞ AMACI

Üçüncü Bölüm
Anayasalarımızda Milli Güvenlik Kurulu
I. 1961 ANAYASASINDA MİLLİ GÜVENLİK KURULU
A. 1961 - 1971 Arası Dönem
B. 1971 - 1981 Arası Dönem
II. 1982 ANAYASASINDA MİLLİ GÜVENLİK KURULU
A. 1982 - 2001 Arası Dönem
B. 2001 Anayasa Değişikliğinden Günümüze Uzanan Dönem

SONUÇ
KAYNAKÇA