Kitapta, mal veya hizmetlerin, uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, satıcı/sağlayıcı ile tüketici arasında, iletişim araçlarının (internet, televizyon, telefon, mektup vs.) kullanılması suretiyle kurulan sözleşmelerde (=mesafeli sözleşmelerde) tüketicinin korunması ele alınmıştır. Tarafların sözleşmenin kuruluş sürecinin hiçbir aşamasında fiziksel olarak biraraya gelmemesi, salt iletişim araçlarıyla işlemi gerçekleştirmeleri, bu tür sözleşmeleri diğer tüketici işlemlerinden farklı kılmaktadır. Avrupa Birliği mevzuatında ve Türk hukukunda mesafeli sözleşmelerde tüketiciyi koruma amacıyla getirilen düzenlemeler ve bu sözleşmelere özgü sorunlar karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve çözüm önerileri sunulmuştur.