Bu çalışmada, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesi başlıca: - Sözleşmeye neden gereksinim duyulduğu; - hazırlanış süreci; - yürürlüğe girişi; - Sözleşmenin kabulünden sonra Birleşmiş Milletlerde oluşan kurumsallaşma; - Dünya Kadın Konferansları; - Sözleşmenin amacı ve içeriği; - kurumsal gelişmeler; - Ülke Raporları; ayrımcılığın kaldırılmasına yönelik öneriler başlıkları altında incelenmiştir. Ayrıca, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesinin etkin uygulanmasını sağlamak ve denetlemek üzere kabul edilen Ek İhtiyari Protokol ve Protokol kapsamında Türkiye'den yapılan başvuru ele alınmıştır.
Kadın haklarının geliştirilmesine kaynak oluşturan temel belgelere kolay ulaşılmasını sağlamak amacıyla Ekler bölümünde yer verilmiştir.