Borçlar Kanunu'nun 355. maddesi ile 371. maddesi arasında düzenlenmiş bulunan eser sözleşmesiyle müteahhit, eseri meydana getirme ve meydana getirdiği bu eseri iş sahibine teslim etme borcu altına girmektedir.
Çalışmada müteahhidin öncelikle eseri meydana getirme borcu sonrasında ise meydana getirdiği bu eseri teslim borcu ele alınmıştır. Çalışmanın daha sonraki bölümlerinde ise müteahhidin eseri teslim borcuna aykırılıkları incelenmiş; bütün bu incelemeler yapılırken konuya ilişkin Yargıtay kararları ile İsviçre Federal Mahkemesi kararlarından yararlanılmıştır.