6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun"un yürürlüğe girmesinden sonra her geçen gün daha da yaygınlaşan kentsel dönüşüm uygulamaları, çözülmeye ve tartışılmaya muhtaç çok sayıda hukuki meseleyi de beraberinde getirmiştir. Bu yolda en azından deneme mahiyetinde bir adım atma gayreti ile hazırlanan kitabın hukuk çevrelerince ilgiyle karşılanması üzerine, ilgili çalışmalar, sonradan ortaya çıkan yasal değişiklikler, Anayasa Mahkemesi kararı ve diğer yargısal içtihatlar doğrultusunda güncellenmiş; yeni gündeme gelen hukuki meseleler de ele alınan konularla ilgili olduğu ölçüde irdelenmeye çalışılmıştır. Çalışmada eksiklikler bulunması muhtemeldir; ancak kitaba yönelik bilimsel eleştiri ve değerlendirmeler, bu baskıda olduğu gibi sonraki baskılarda da memnuniyetle dikkate alınacaktır.

İÇİNDEKİLER
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINA İLİŞKİN TEMEL İLKELER
Doç. Dr. Melikşah YASİN
6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN ÖZEL HUKUK ALANINDAKİ ETKİLERİ
Doç. Dr. Zekeriya KURŞAT
AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDAKİ KANUN'A YÖNELİK BAZI ELEŞTİRİLER
(ANAYASA MAHKEMESİ KARARININ ARDINDAN YENİDEN DEĞERLENDİRME)
Yard. Doç. Dr. Cenk ŞAHİN
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ
Araş. Gör. Fatma AYHAN
KENTSEL DÖNÜŞÜM YÖNTEMLERİ
Araş. Gör. Nurhan YAPRAK
KENTSEL DÖNÜŞÜM FİNANSMAN YÖNTEMLERİ
Araş. Gör. Eren SOLMAZ
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ
Araş. Gör. Necip Taha GÜR
6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN'A İLİŞKİN DEĞERLENDİRME
Araş. Gör. Seyit Rasim DORU
6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN AÇISINDAN MÜLKİYET HAKKININ SINIRLANDIRILMASI
Araş. Gör. Adem AVCI
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINA İLİŞKİN İDARİ UYUŞMAZLIKLARIN YARGISAL DENETİMİ (USUL)
Araş. Gör. Nida MALBELEĞİ
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINA İLİŞKİN İDARİ UYUŞMAZLIKLARIN YARGISAL DENETİMİ (ESAS)
Araş. Gör. Ezgi YILDIRIM
İDARENİN KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDAN KAYNAKLANAN SORUMLULUĞU
Araş. Gör. Yasin YEREBASMAZ
PORTAKAL ÇİÇEĞİ VADİSİ VE DİKMEN VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ
Araş. Gör. Nurcan YILMAZ
UYGULAMA ÖRNEKLERİ: SULUKULE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ
Araş. Gör. Fethiye Nur AKKAYA
TARLABAŞI KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ
Araş. Gör. Yunus Emre GÜNER
CENOVA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Araş. Gör. Eren KALANYUVA