İçindekiler

Azerbaycan ve Türkiye Hukuk Terimlerinin Karşılaştırılması
Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ
Human Aspect of Energy Security in International and Domestic Law
Prof. Dr. A. I. SADIGOV
Terörizm ve İnsancıl Hukuk
Prof. Dr. Ayşe Nur TÜTÜNCÜ
Türkiyede Hukuk Eğitimi
Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ
Azerbaycan Cumhuriyetinde Dış Politika Çalışmaları ve Diplomatik Misyonun Hukuki Temeli
Doç. Dr. Hacer QASIMOVA
Ülke İçi Silahlı Çatışmalar: Savaş Hukuku, İnsancıl Hukuk Yoksa İnsan Hakları?
Dr.Ferhad MEHDİYEV
Türk Ceza İnfaz Hukuku'ndaki Son Gelişmeler
Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN
Türk Yabancılar Hukukundaki Gelişmeler
Prof. Dr. Günseli ÖZTEKİN GELGEL
Yabancıların ve Vatansızların Hukuki Statüsü: Teorik ve Pratik Meseleler
Prof. Dr. Emir ALİYEV
Türk Özel Hukukunun Genel Durumu
Doç. Dr. Zekeriya KURŞAT
Azerbaycan ve Türkiye Hukukunda Anonim Şirketi Düzenleyen Hükümlerin Mukayeseli İncelenmesi
Dr. Mübariz YOLÇİYEV