Birinci Bölüm
Müteselsil Kefalet Sözleşmesinin Tanımı, Tarafları, Niteliği ve Benzeri Sözleşmelerden Ayırdedilmesi
§ 1. TANIMI, TARAFLARI VE NİTELİĞİ
§ 2. BENZERİ SÖZLEŞMELERDEN AYIRT EDİLMESİ

İkinci Bölüm
Müteselsil Kefalet Sözleşmesinin Geçerlilik Koşulları
§ 3. MÜTESELSİL KEFALET SÖZLEŞMESİNİN ESASA (ASIL BORCA) İLİŞKİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI
§ 4. MÜTESELSİL KEFALETİN ŞEKLE İLİŞKİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI
Üçüncü Bölüm
Müteselsil Kefalet Sözleşmesinin Hükümleri
§ 5. KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI
§ 6. MÜTESELSİL KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN GERÇEKLEŞMESİNİN ŞARTLARI
§ 7. KEFİL İLE ALACAKLI ARASINDAKİ İLİŞKİLER
§ 8. KEFİL İLE ASIL BORÇLU ARASINDAKİ İLİŞKİLER
§ 9. MÜTESELSİL KEFİL İLE REHİN VEREN ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Dördüncü Bölüm
Müteselsil Kefaletin Sona Ermesi
§ 10. MÜTESELSİL KEFALETİN ASIL BORCA BAĞLI OLARAK SONA ERMESİ
§ 11. MÜTESELSİL KEFALET SÖZLEŞMESİNİN, BAĞIMSIZ VE KENDİNE ÖZGÜ SONA ERME NEDENLERİ
SONUÇ
KAYNAKÇA