"Tasarruf işlemi, malvarlığında yer alan bir hakkı etkilemesi nedeniyle günlük hayatta belki de en sık karşılaşılan hukukî işlem türlerinden biridir. Taşınmaz veya taşınır mülkiyetinin devri, taşınmaz mülkiyetinin irtifak hakkıyla veya ipotekle sınırlanması, taşınmaz veya taşınır mülkiyetinden feragat edilmesi; alacak hakkının devri, alacak hakkının ibra konusu olması gibi işlemler sık karşılaşılan tasarruf işlemi örnekleridir. Nitekim tasarruf işlemiyle ilgili bu teorik çalışmanın yapılmasının amacı, tasarruf işlemi niteliğindeki işlemlerin tasarruf işlemi niteliklerine bağlanan sonuçlarının tespit edilmesidir. "
(Giriş'ten)

  BİRİNCİ BÖLÜM: DAR ANLAMDA TASARRUF İŞLEMİNİN AYIRICI ÖZELLİKLERİ

   I. Tasarruf İşleminin Bazı Kavramlarla Karşılaştırılması
   II. Hukuki İşlem Olarak Tasarruf İşlemi
   III. Dar Anlamda Tasarruf İşleminin Başlıca Nitelikleri
   IV. Tasarruf İşleminin Kesin Sonuçlu Bir İşlem Olması

  İKİNCİ BÖLÜM: MALVARLIĞI MUTLAK HAKLAR ALANINDA TASARRUF İŞLEMLERİ

   I. Roma Hukuku'nda Mülkiyet Hakkının Devren Kazanılması
   II. Taşınmaz Mülkiyetinin Tasarruf İşlemine Konu Olması
   III. Taşınır Mülkiyetinin Tasarruf İşlemine Konu Olması
   IV. Fikrî Hakkın Tasarruf İşlemine Konu Olması

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: MALVARLIĞI NİSBÎ HAKLAR ALANINDA TASARRUF İŞLEMLERİ

   I. Alacak Hakkının Devri
   II. Borcun Üstlenilmesi
   III. İbra
   IV. Yenileme
   VI. Alacak Üzerinde İntifa

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: TASARRUF YETKİSİ KAVRAMI

   I. Kavram
   II. Tasarruf Yetkisinde Eksiklik