TÜRKİYE'DE REKLAM DÜZENLEMELERİ, DENETİMİ, KURUMLAR VE İŞLEYİŞ - Çetin Ziylan
THE ADVERTISING STANDARDS AUTHORITY AND ADVERTISING SELF-REGULATION IN THE UK - Claire Forbes
THE U.S. FEDERAL TRADE COMMISSION: CHALLENGING DECEPTIVE ADVERTISING CLAIMS AND PROMOTING TRUTHFUL INFORMATION - Daniel Kaufman
TİCARİ REKLAM VE İLANLARA İLİŞKİN GENEL İLKELER VE REKLAM KURULU ÇALIŞMALARI - Özcan Pektaş
WORKABLE COMPETITION, CONSUMER PROTECTION AND ADVERTISING LAW - Prof. Dr. Jürgen Kessler
REKLAMLARA İLİŞKİN HAKSIZ REKABET UYUŞMAZLIKLARI - Prof. Dr. Ömer Teoman
THE END OF AN ERA - IMPLEMENTING THE UNFAIR COMMERCIAL PRACTICES DIRECTIVE IN THE UNITED KINGDOM: PUNCTUAL CRIMINAL LAW GIVES WAY TO A GENERAL CRIMINAL/CIVIL LAW STANDARD - Prof. Dr. Geraint Howells
TÜRK HUKUKU'NDA ALDATICI VE ÖRTÜLÜ REKLAMLAR - Y. Doç.Dr. Emrehan İnal
REKLAM YAPIMINA VE YAYININA İLİŞKİN SÖZLEŞMELERİN HUKUKİ NİTELİKLERİ - Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir
THE EXPERIENCE OF THE ITALIAN COMPETITION AUTHORITY IN THE FIELD OF MISLEADING ADVERTISING - Dr. Ombretta Main
KARŞILAŞTIRMALI REKLAMLAR - Prof. Dr. Ergun Özsunay
A "REVOLUTION" IN GERMAN ADVERTISING LAWS? - Dr. Peter Schotthöfer
ADVERTISING, COPYRIGHT AND CONTRACT LAW - Prof. Dr. Pierre-Yves Gautier
REKLAMIN FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU KAPSAMINDA KORUNMASI SORUNU - Prof. Dr. Arslan Kaya
ONLINE ADVERTISING BUSINESS MODELS AND DISTINCTIVE SIGNS: SHOULD ONE RETHINK THE CONCEPT OF CONFUSION? - Dr. Philippe Gilliéron
SPONSORLUK SÖZLEŞMESİNİN REKLÂM İLE İLİŞKİSİ - Doç. Dr. Gülçin Elçin Grassinger
AN INTRODUCTION TO CHINESE ADVERTISING LAW - Prof. Xu Bing, Dr. Zhou Xing
TÜRKİYE'DE İLAÇ REKLAMLARI - Av. Elif Altınsoy