"Bu çalışma 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu'nu kapsamaktadır. Eser, Türk Medenî Kanunu'nun kitaplarına paralel olarak Başlangıç Hükümleri ve Kişiler Hukuku (Cilt I), Aile Hukuku (Cilt II), Miras Hukuku (Cilt III) ve Eşya Hukuku (Cilt IV) olmak üzere dört cilde ayrılmıştır.
  • Her bir ciltte öncelikle o ciltle ilgili kanun maddelerinin metinlerine yer verilmiştir. Türk Medenî Kanunu'nun 1 ila 117. maddeleri birinci, 118 ila 494. maddeleri ikinci, 495 ila 682. maddeleri üçüncü, 683 ila 1030. maddeleri ise dördüncü ciltte verilmiştir.
  • Türk Medenî Kanunu'nun maddeleri dizildikten sonra varsa önemine binaen öncelikle o madde ile ilgili Yargıtay'ın gerek 743 sayılı Türk Kanunu Medenîsi yürürlükte iken gerekse 4721 sayılı yeni Türk Medenî Kanunu yürürlüğe girdikten sonra verdiği içtihadı birleştirme kararları zikredilmiştir.
  • Madde ile ilgili varsa Yargıtay'ın özellikle yeni Medenî Kanun'un yürürlüğe girmesinden sonra son 10 yıl içinde verdiği hukuk genel kurulu kararları ile daire kararlarına yer verilmiştir.
  • Kitapta, her bir maddenin altında varsa o madde ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararları da zikredilmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları gerekçelerinin özeti ile verilmiş; iptal hükmü Resmî Gazete'de yayınladığı tarihten daha sonra yürürlüğe girmiş ise bu duruma ayrıca işaret edilmiştir.
  • Türk Medenî Kanunu'nun yürürlüğe girişinden yaklaşık 10 yılı aşan bir süre geçtikten sonra böyle bir kanun çalışmasında Türk Kanunu Medenîsi'nin ilgili hükümlerine yer verilmesinin gerekli olup olmadığı tartışılabilir. Bununla birlikte medenî hukuk alanında araştırma yapan kişilerin ilgili hükümlere süratle erişme ihtiyacı duyabileceği; ayrıca uygulamada hâlâ Türk Kanunu Medenîsi'nin ilgili hükmünün uygulanmasını gerektiren uyuşmazlıklarla karşı karşıya kalınabileceği de dikkate alınarak kitapta Türk Kanunu Medenîsi'nin hükümlerine de yer verilmiştir.
  • Her bir maddenin altına varsa kaynak İsviçre Medenî Kanunu'ndaki karşılıklarının Almanca ve Fransızca metinleri eklenmiştir. İsviçre Medenî Kanunu'nun ilgili hükümleri verilirken okuyucuya karşılaştırma yapma imkânı sağlamak maksadıyla genellikle kaynak hükmün tamamı verilmiştir.
  • Bu kitapta kanunla ilgili bütün bu metinler (madde gerekçesi, genel gerekçe, adalet komisyonu raporu) dizilirken resmî yayınlara bire bir sadık kalınmıştır.
  • Bütün bu metinler bu kitapta biraya getirilip derlenirken Medenî Hukuk alanında çalışma yapan tüm araştırmacı ve uygulamacıların Medenî Kanun ile ilgili tüm kaynaklara (kanun, hazırlık çalışmaları, kaynak kanun, içtihadı birleştirme kararları, yargı kararları, monografik eserler) toplu bir biçimde erişebilmeleri ve böylece 1926 yılının 743 sayılı Türk Kanunu Medenîsi'nin 2002 yılının 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu'na dönüşürken 76 yıl ve sonrasındaki 10 yıllık uygulaması içinde geçirdiği tüm değişimin bütün ayrıntıları ile toplu bir biçimde incelenebilmesine imkân sağlayacak bir bilgi kaynağının oluşturulması amaçlanmıştır.

(Önsöz'den)