Muhafaza edimi, iş görme ve kullandırma amaçlı sözleşmelerde çoğu zaman bir yan borç olarak mevcut bulunmaktadır. Muhafazanın, sözleşmenin karakterini belirleyen asli bir borç olarak ortaya çıktığı sözleşme türleri ise Borçlar Kanunumuzda Vedia üst başlığında düzenlenmiş bulunan vedia sözleşmeleridir. Alelade vedia, tüm emanet sözleşmeleri ve diğer sözleşmelerdeki muhafaza borcunun niteliğini belirleyen, bu edimle birlikte doğabilecek yan borçları gösteren bunları sistemleştiren, sorumluluk şartlarını belirleyen ve emanet ilişkisinin hükümlerini gösteren bir sözleşmedir. Günümüzde diğer hizmet edimli sözleşmelerin öneminin ve etkinliğinin artması ile birlikte, muhafaza edimi de bunlarla birlikte bazen asli bazen yan borç olarak yaygın bir şekilde ortaya çıkmakta, bankacılıkta, sermaye piyasasında ve ticari hayatta geniş kullanım alanı bulabilmektedir. Bu gelişmeye paralel olarak, muhafaza ediminin kapsamını, niteliğini ve hükümlerini belirlemek ve bazı hallerde varlığını tespit etmek, önemli hukuki ihtilafların çözümü ve önlenmesi açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, önemli bir edim olan muhafaza edimini akdi bir ilişki haline getiren temel niteliklerini belirleyen alelade vedia sözleşmesinin anlam ve niteliğini tespit etmek, muhafaza edimi ve ücret gibi diğer edimlerin akdi ilişkideki yerlerini belirleyerek sözleşmenin hükümlerini tespit etmektir.