Editör: Prof. Dr. Billur Yaltı
"Kitap, hukuk biliminin farklı alt disiplinlerindeki akademik çalışma birikimini genç akademisyenlerin bilimsel araştırmalarına dikkat çekerek ortaya koymak amacıyla Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından başlatılan Hukuka Genç Yaklaşımlar Konferans Serisi'nin ikinci yayınını oluşturmaktadır."
(Önsöz'den)
 • Kamu Mali Yönetiminin Anayasaya Uygunluk Sorunu (Kamu Tüzel Kişiliği Özelinde Bir Değerlendirme)
  Yrd. Doç. Dr. Burak PINAR
 • Hak Arama Özgürlüğünün Anayasal Sınırları Çerçevesinde Anayasa Mahkemesi'nin Haksız Çıkma Zammı Kararı
  Yrd. Doç.Dr. Mine UZUN
 • Siyasi Partilerinin Finansmanı Üzerinden Türkiye İçin Bir Demokrasi Ölçümü
  Ar. Gör. İrem BERKSOY
 • Vergi İdaresinin Takdir Yetkisinin Saptanması
  Yrd.Doç.Dr. Oytun CANYAŞ
 • Vergi Hukukunda Kişisel Veriler Bakımından Ölçülülük İlkesinin Uygulanması
  Yrd. Doç. Dr. Eda ÖZDİLER KÜÇÜK
 • Yeni Ticaret Kanunu'nun Şirketler Hukukuna Getirdiği Yeniliklerin Mali Hukuka Yansıması
  Av. Tayfun ERCAN
 • Anonim Şirketin Vergi Borçlarından Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu
  Av. Levent YARALI
 • Vergi Konulu Özel Sözleşmeler ve Kamu Düzeni
  Yrd. Doç.Dr. Z. Ertunç ŞİRİN
 • Vergi Anlaşmalarında İşyeri Kavramının Dönüşümü
  Dr. Ertuğrul AKÇAOĞLU
 • Gerçek Kişiler Açısından Vergi Anlaşmalarında Mali İkametgah
  Ar. Gör. Ege BERBER
 • "Umudun Ahlakı": "Töremiz Böyle Diye"
  Prof.Dr.Nihal SABAN
 • "Hayal Kırıklıkları" ve "Hayaller" Üzerine
  Yrd. Doç. Dr. İbrahim Nihat BAYAR
 • Akılsallık Açısından (Herkes) ve (Mali Güç) Kavramlarının, Mükellef Haklarını Sıkıştırması Sürecinde, Anayasanın 73. Maddesinin Yeniden Yazımı Gerekir (mi?) (Bir Tartışma Denemesi)
  Av. Ömer GÖREN
 • Vergi Mükellefinin Haklarını Koruma Derneği
  Av. Oğuz ÇETİNKAYA