Editör: Prof.Dr. Adem Sözüer

  CİLT I /VOLUME I / I. BÖLÜM
  CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU OTURUMLARI
  SECTION I
  CRIMINAL PROCEDURE LAW SESSIONS
  I. TEIL STRAFPROZESSRECHTSITZUNGEN
 • YARGI MEDYA / THE JUDICIARY AND THE MEDIA
  JUSTIZ MEDIEN /Justiz und Medien- Die Öffentlichkeitsarbeit von Staatsanwaltschaften und Strafgerichten
  Prof. Dr. Dr. h.c. mult Hans-Heiner KÜHNE
 • Yargı ve Medya / Savcılıkların ve Ceza Mahkemelerinin Kamu Çalışması
  Prof. Dr. Dr. h.c. mult Hans-Heiner KÜHNE (Çevirenler: Öğr. Gör. Dr. Ahmet Mithat GÜNEŞ / Dr. Özdem ÖZAYDIN)
 • Zur möglichen Beeinträchtigung von Strafverfahren durch Medien (Strafbare Handlungen durch Publikationen, die die Vertraulichkeit der Ermittlungen verletzen, das Verfahren beeinflussen oder gegen die Unschuldsvermutung verstoßen)
  Prof. Dr. Dres. h. c. Urs KINDHÄUSER
 • Ceza Muhakemesinin Basın Yayın Yoluyla İhlali /(Yayın Yoluyla Soruşturmanın Gizliliğinin, Masumiyet Karinesinin İhlali ve Muhakemeyi Etkileme)
  Prof. Dr. Dres. h. c. Urs KINDHÄUSER /(Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Serdar TALAS)
 • SAVCILIK KOLLUK İLİŞKİSİ - KAMU DAVASININ AÇILMASININ KOŞULLARI
  RELATIONSHIP BETWEEN THE PUBLIC PROSECUTOR AND THE JUDICIAL LAW ENFORCEMENT AGENCIES -CONDITIONS OF INITIATION OF PUBLIC PROSECUTION
  DIE BEZIEHUNGEN ZWISCHEN DER STAATSANWALTSCHAFT UND DEN ERMITTLUNGSPERSONEN - DIE VORAUSSETZUNGEN DER ÖFFENTLICHEN ANKLAGEERHEBUNG
 • A Judge by Another Name? /Comparative Perspectives on the Role of the Public Prosecutor
  Prof. Dr. Thomas WEIGEND
 • Farklı Bir Ad Altında Hâkimlik mi?: Savcının Rolüne İlişkin Karşılaştırmalı Yaklaşımlar
  Prof. Dr. Thomas WEIGEND /(Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Öznur SEVDİREN)
 • Ön Alan Araştırmaları
  Prof. Dr. Feridun YENİSEY
 • Verfahrensbeginn und Anklageparteien im spanischen Strafverfahren
  Prof. Dr. Dr. h.c. Manuel Cancio MELIÁ
 • İspanya Ceza Muhakemesinde Ceza Soruşturmasının Başlaması ve Davacı Tarafları
  Prof. Dr. Dr. h.c. Manuel Cancio MELIÁ /(Çeviren: Prof. Dr. Faruk TURHAN)
 • ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ VE ÖZEL HABERLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ AÇISINDAN ÖNLEME VE ADLİ AMAÇLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ
  JUDICIAL AND PREVENTIVE INTERCEPTION OF COMMUNICATION IN THE CONTEXT OF RIGHT TO PRIVACY AND FREEDOM OF COMMUNICATION
  VORBEUGENDE ODER STRAFVERFOLGENDE ÜBERWACHUNG DES FERNMELDEVERKEHRS IM HINBLICK AUF DEN SCHUTZ DER PRIVATSPHÄRE UND DAS RECHT AUF INFORMELLE SELBSTBESTIMMUNG
 • Strafverfolgende oder vorbeugende Überwachung des Fernmeldeverkehrs und die Privatsphäre, Einsatz technischer Mittel, Online Durchsuchung und das Recht auf informelle Selbstbestimmung
  Prof. Dr. Renzo ORLANDI
 • Telekomünikasyon Yoluyla İletişimin Önleme ve Adli Amaçlı Denetlenmesi / Özel Hayatın Gizli Alanı, Teknik Araçlarla İzleme, Online Arama ve Kendi Kişisel Bilgileri Üzerinde Karar Verebilme Hakkı
  Prof. Dr. Renzo ORLANDI /(Çeviren: Doç. Dr. Ali Kemal YILDIZ)
 • Die Vorratsspeicherung von Telekommunikationsdaten / (Deutsche) Wege und Irrwege
  Prof. Dr. Mark A. ZÖLLER
 • Telekomünikasyon Verilerinin Depolanarak Kaydedilmesi / (Alman) Uygulaması ve Yanlış Uygulaması
  Prof. Dr. Mark A. ZÖLLER /(Çeviren: Doç. Dr. Hakan KARAKEHYA)
 • Interception of Telecommunications and On-Line Searches in the United States of America
  Prof. Dr. Stephen C. THAMAN
 • Amerika Birleşik Devletleri'nde Telekomünikasyon ve İnternet Yoluyla İletişimin Denetlenmesi
  Prof. Dr. Stephen C. THAMAN /(Çeviren: Araş. Gör. Elif BEKAR)
 • DEVLET SIRLARININ CEZA HUKUKU TARAFINDAN KORUNMASI
  THE PROTECTION OF OFFICIAL SECRETS IN CRIMINAL LAW
  STRAFRECHTLICHER SCHUTZ DER STAATSGEHEIMNISSE Der Schutz staatlicher Geheimnisse im Strafverfahren
  Prof. Dr. Wolfgang FRISCH
 • Ceza Muhakemesinde Devlet Sırlarının Korunması
  Prof. Dr. Wolfgang FRISCH /(Çeviren: Mehmet ASLAN)
 • Protecting Confidential State Information through Criminal Law
  Prof. Dr. Eli LEDERMAN
 • Gizli Devlet Bilgilerinin Ceza Hukuku Yoluyla Korunması
  Prof. Dr. Eli LEDERMAN /(Çeviren: Yrd. Doç Dr. Mehmet Onursal CİN)
 • Devlet Sırrı ve Ceza Hukuku
  Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ
  II. BÖLÜM
  CEZA HUKUKU REFORMLARINA İLİŞKİN ÜLKE RAPORLARI
  SECTION II
  COUNTRY REPORTS
  II. TEIL
  LÄNDERBERICHTE IM HINBLICK AUF DIE STRAFRECHTSREFORMEN
 • Landesbericht zur Entwicklung des deutschen Strafrechts unter besonderer Berücksichtigung des Allgemeinen Teils.
  Prof. (em.) Dr. Dr. h. c. Detlef KRAUSS
 • Genel Hükümler Göz Önünde Tutularak Alman Ceza Hukuku Gelişimine İlişkin Ülke Raporu
  Prof. (em.) Dr. Dr. h. c. Detlef KRAUSS /(Çeviren: Araş. Gör. Aykut ERSAN)
 • Polen / Landesbericht: Gesetzlichkeitsprinzip
  Prof. Dr. Wlodzimierz WRÓBEL
 • Polonya / Ülke Raporu: Kanunilik Prensibi
  Prof. Dr. Wlodzimierz WRÓBEL /(Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Neslihan GÖKTÜRK)
 • Landesbericht Slowenien mit besonderer Berücksichtigung des Systems der Rechtfertigungsgründe
  Prof. Dr. Damjan KOROSEC / Dr. Sabina ZGAGA
 • Slovenya Raporu /Özellikle Hukuka Uygunluk Nedenleri Sistemi Çerçevesinde
  Prof. Dr. Damjan KOROSEC / Dr. Sabina ZGAGA /(Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Behiye EKER-KAZANCI)
 • Country Report: South Africa/ Organised Crime in South Africa: Criminalization and Reform
  Prof. Dr. Gerhard KEMP
 • Ülke Raporu: Güney Afrika/ Güney Afrika'da Örgütlü Suç: Suç Haline Getirme ve Reform
  Prof. Dr. Gerhard KEMP /(Çeviren: Araş. Gör. Aykut Alp KAPUSUZOĞLU)
 • The Regulation of Complicity, Attempts and Preparatory Acts in the New Norwegian Penal Code (2005), Seen in a Historical and European Perspective
  Prof. Dr. Erling Johannes HUSABO
 • 2005 Tarihli Yeni Norveç Ceza Kanunda Suça İştirak, Teşebbüs ve Hazırlık Hareketleri Düzenlemesinin Tarihi ve Avrupai Perspektiften Görünümü
  Prof. Dr. Erling Johannes HUSABO /(Çeviren: Araş. Gör. Mahmut KAPLAN)
 • French Report /"Criminal Law Reforms and Organised Crime in France"
  Prof. Dr. Sylvie CIMAMONTI
 • Fransa'da Organize Suçluluk ile İlgili Ceza Hukuku Reformları
  Prof. Dr. Sylvie CIMAMONTI /(Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Zeynel T. KANGAL)
 • Landesbericht: Strafrechtsreform in Österreich
  Prof. Dr. Kurt SCHMOLLER
 • Ülke Raporu: Avusturya'da Ceza Hukuku Reformu
  Prof. Dr. Kurt SCHMOLLER /(Çeviren: Araş. Gör. Aykut ERSAN)
 • Die Strafrechtsreform in Süd-Korea
  Prof. Dr. Tae Young HA
 • Güney Kore Ceza Hukuku Reformu
  Prof. Dr. Tae Young HA /(Çeviren: Yrd. Doç. Dr. T. Polat İŞOĞLU)
 • The Status of Community Service Order in Korean
  Prof. Dr. Hye-Jeong KIM
 • Kore'de Kamu Hizmetinde Çalışma Kararı Hakkında Tüzük
  Prof. Dr. Hye-Jeong KIM /(Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Yasemin F. SAYGILAR KIRIT)
 • Malaysia Country Report
  Prof. Dr. Khairil Azmin MOKHTAR / Assoc. Prof. Dr. Sharifah Zubaidah AL JUNID / Asst. Prof. Dr. Md. IQBAL
 • Ülke Raporu Malezya
  Prof. Dr. Khairil Azmin MOKHTAR / Assoc. Prof. Dr. Sharifah Zubaidah AL JUNID / Asst. Prof. Dr. Md. IQBAL /(Çeviren: Araş. Gör. Osman Gazi ÜNAL / Araş. Gör. Fatma Umay GENÇ)
 • Italien: Die fehlende Reform des StGB "Rocco"
  Prof. Dr. Luigi FOFFANI
 • İtalya: "Rocco" Ceza Kanunu'nun Tamamlanmamış Reformu
  Prof. Dr. Luigi FOFFANI /(Çeviren: Araş. Gör. Rahime ERBAŞ)
 • Landesbericht Chile
  Prof. Dr. Hector HERNANDEZ
 • Şili Ülke Raporu
  Prof. Dr. Hector HERNANDEZ /(Çeviren: Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU)
 • Country Reports on Criminal Law in People's Republic of China
  Prof. Dr. Shizhou WANG
 • Çin Halk Cumhuriyeti'nde Ceza Hukuku Ülke Raporu
  Prof. Dr. Shizhou WANG /(Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Hasan SINAR)
 • A Critical Study on Egyptian Criminal Legislations with an Indication to Some Modern Laws
  Prof. Dr. Mohamed AKIDA
 • Bazı Çağdaş Yasalara Atıfla Mısır Ceza Hukuku Mevzuatı Üzerine Eleştirel Bir Çalışma
  Prof. Dr. Mohamed AKIDA /(Çevirenler: Yrd. Doç. Dr. R. Murat ÖNOK / Araş. Gör. Zeynep ELİBOL)
 • Landesbericht Schweiz
  Prof. Dr. Günter HEINE / Christoph RINGELMANN / Petra SCHOENMAKERS
 • İsviçre Ülke Raporu
  Prof. Dr. Günter HEINE / Christoph RINGELMANN / Petra SCHOENMAKERS /(Çeviren: Araş. Gör. Ali Emrah BOZBAYINDIR)
 • Modernes Strafrecht im neuen Strafgesetzbuch Spaniens
  Prof. Dr. Francisco Munoz CONDE
 • İspanyol Yeni Ceza Kanunu'nda Modern Ceza Hukuku
  Prof. Dr. Francisco Munoz CONDE /(Çevirenler: Doç. Dr. İlhan ÜZÜLMEZ /Araş. Gör. Ahmet Hulusi AKKAŞ)
 • Criminal Code Reform in Croatia
  Prof. Dr. Ksenija TURKOVIC / Res. Assist. Aleksandar MARSAVELSKI
 • Hırvatistan'da Ceza Kanunu Reformu
  Prof. Dr. Ksenija TURKOVIC / Araş. Gör. Aleksandar MARSAVELSKI /(Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Burcu DEMREN- DÖNMEZ)
 • Kratki Osvrt Na Razvoj, Reforme I Aktuelno Stanje Krivicnog Zakonodavstva U Bosni I Hercegovini
  Emina KARO
 • Bosna Hersek Ceza Mevzuatının Gelişimi, Reformu ve Mevcut Durumuna Kısa Bir Bakış
  Emina KARO /(Çeviren: İrma BAYKAN)
 • Reform Trends in American Criminal Law
  Prof. Dr. Stephen C. THAMAN
 • Amerikan Ceza Hukuku'nda Reform Eğilimleri
  Prof. Dr. Stephen C. THAMAN /(Çeviren: Araş. Gör. Elif BEKAR)
 • Country Report Hungary
  Assoc. Prof. Dr. Klara KEREZSI
 • Macaristan Raporu
  Doç. Dr. Klara KEREZSI /(Çeviren: Araş. Gör. Sertaç IŞIKA)
 • Juvenile Justice Reforms
  Prof. Dr. Füsun SOKULLU-AKINCI
 • Çocuk Ceza Adaleti Reformları
  Prof. Dr. Füsun SOKULLU-AKINCI
 • Youth Justice Policy in Europe / Between Minimum Intervention, Welfare and New Punitiveness
  Prof. Dr. Frieder DÜNKEL / Dr. Ineke PRUIN
 • Asgari Müdahale, Refah ve Yeni Cezalandırıcılık Arasında Avrupa'da Gençlik Ceza Adaleti Politikaları
  Prof. Dr. Frieder DÜNKEL / Dr. Ineke PRUIN /(Çevirenler: Araş. Gör. A. Batuhan BAYTAZ / Araş. Gör. Elif BEKAR / Araş. Gör. Büşra DEMİRAL/Araş. Gör. Rezzan İTİŞGEN / Araş. Gör. Mahmut KAPLAN/Araş. Gör. Aykut Alp KAPUSUZOĞLU/ Araş. Gör. Tuba KELEP)
 • Country Report The Netherlands: Substantive Part
  Assist. Prof. Dr. F. Pınar ÖLÇER / Prof. Dr. Nico KEIJZER
 • Hollanda Ülke Raporu: Maddi Ceza Hukuku Kısmı
  Assist. Prof. Dr. F. Pınar ÖLÇER / Prof. Dr. Nico KEIJZER /(Çevirenler: Araş. Gör. A. Batuhan BAYTAZ / Araş. Gör. Rahime ERBAŞ)
  CİLT II / VOLUME II
 • Country Report The Netherlands: Procedural Part
  Assist. Prof. Dr. F. Pınar ÖLÇER
 • Hollanda Ülke Raporu: Muhakeme Hukuku Kısmı
  Assist. Prof. Dr. F. Pınar ÖLÇER /(Çeviren: Araş. Gör. Tuba KELEP)
 • The Criminal Law Practice of the Islamic Republic
  Prof. Dr. Parviz SANEY
 • İran İslam Cumhuriyeti'nin Ceza Hukuku Uygulaması
  Prof. Dr. Parviz SANEY /(Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Timuçin KÖPRÜLÜ)
 • Strafrechtsreform im Georgien
  Prof. Dr. Edisher PHUTKARADZE
 • Gürcistan'da Ceza Hukuku Reformu
  Prof. Dr. Edisher PHUTKARADZE /(Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN)
 • Die neusten Entwicklungen im griechischen Jugendkriminalrecht
  Assoc. Prof. Dr. Angelika PITSELA
 • Yunan Gençlik Suçluluk Hukukunda En Yeni Gelişmeler
  Doç. Dr. Angelika PITSELA /(Çeviren: Doç. Dr. İbrahim DÜLGER)
 • Griechischer Strafvollzug
  Assoc. Prof. Dr. Angelika PITSELA
 • Yunan Ceza İnfaz Sistemi
  Doç. Dr. Angelika PITSELA /(Çeviren: Öğr. Gör. Dr. Ahmet Mithat GÜNEŞ)
 • The Reforms on the Criminal Law Which Took Place After 2003
  Dr. Waleed bader AL-RASHIDY
 • 2003 Yılından Sonra Yapılan Ceza Hukuku Alanındaki Reformlar
  Dr. Waleed Bader AL-RASHIDY /(Çeviren: Araş. Gör. Rahime ERBAŞ)
 • Über die Reform der strafrechtlichen Sanktionen in Japan
  Prof. Dr. Dr. h.c. Makoto IDA
 • Japon Ceza Hukuku Yaptırımları Reformları Üzerine
  Prof. Dr. Dr. h.c. Makoto IDA /(Çeviren: Öğr. Gör. Dr. Ahmet Mithat GÜNEŞ)
 • Strafrechtsreform in der Tschechischen Republik Landesbericht
  Prof. Dr. Helena VÁLKOVÁ / Dr. Petr BOHATA
 • Çek Cumhuriyeti Ceza Hukuku Reformu Ülke Raporu
  Prof. Dr. Helena VÁLKOVÁ / Dr. Petr BOHATA /(Çeviren: Prof. Dr. Mahmut KOCA)
 • Abolition of the Death Penalty in Russia: The Role of the Constitutional Court and Trial by Jury
  Prof. Dr. Alexander SMIRNOV
 • Rusya'daki Ölüm Cezasının Kaldırılması: Anayasa Mahkemesi'nin ve Jüri Yargılamasının Rolü
  Prof. Dr. Alexander SMIRNOV /(Çeviren: Araş. Gör. Muhammed DEMİREL)
  Kırgızistan Cumhuriyeti Ceza Muhakemesi Reformu
  Prof. Dr. Venera TABALDIYEVA /(Çeviren: Meftune AĞACANOVA)
  KONFERANS /CONFERENCE /KONFERENZ
 • Strafrecht und Moral
  Prof. Dr. iur. Dr. phil. Dr. h.c. Kristian KÜHL
 • Ceza Hukuku ve Ahlak
  Prof. Dr. iur. Dr. phil. Dr. h.c. Kristian KÜHL /(Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Nihat KANBUR)
 • Die "Bekämpfung" des Stalking im deutschen Strafrecht
  Prof. Dr. iur. Dr. phil. Dr. h.c. Kristian KÜHL Prof. Dr. iur. Dr. phil. Dr. h.c. Kristian KÜHL /(Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Koray DOĞAN)
 • ÖZGÜRLÜK / GÜVENLİK TARTIŞMALARI BAĞLAMINDA CEZA HUKUKU REFORMLARININ GELECEĞİ
  FUTURE OF CRIMINAL LAW REFORMS: IN THE CONTEXT OF DISCUSSIONS ABOUT FREEDOM / SECURITY
  ZUKUNFT DER STRAFRECHTSREFORMEN IM SPANNUNGSFELD ZWISCHEN FREIHEIT UND SICHERHEIT
 • Zurück zur Folter / ist die freiheitliche Rechtsordnung in Gefahr?
  Prof. Dr. Walter PERRON
 • İşkenceye Dönüş/ Özgürlükçü Hukuk Düzeni Tehlikede mi?
  Prof. Dr. Walter PERRON /(Çeviren: Doç. Dr. Berrin AKBULUT)
 • Die Todesstrafe als Gefahr der freiheitlichen Strafrechtsreformen?
  Prof. Dr. Henning ROSENAU
 • İdam Cezası, Özgürlükçü Ceza Hukuku Reformlarına Karşı Tehlike mi Oluşturmaktadır?
  Prof. Dr. Henning ROSENAU /(Çeviren: Mustafa ÇİÇEK)
 • TÜRK CEZA HUKUKU REFORMUYLA İLGİLİ ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ
  INTERNATIONAL COOPERATIONS FOR THE TURKISH CRIMINAL LAW REFORMS
  INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT IN BEZUG AUF DIE TÜRKISCHE STRAFRECHTSREFORM
 • Deutsches und türkisches Strafrecht und Strafprozessrecht / Die Entwicklung von Rechtssystemen in ihrer gesellschaftlichen Verankerung rechtsvergleichende Beobachtungen
  Dr. Liane WÖRNER
 • Alman ve Türk Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku / Hukuk Sistemlerinin Gelişmesinin Toplumsal Kabulü Hukuk Düzenlerinin Karşılaştırılması Gözlemleri
 • Dr. Liane WÖRNER /(Çeviren: Kadir VAROL)
 • Zur internationalen Zusammenarbeit bei Strafrechtsreformen am Beispiel der Türkei
  Dr. Silvia TELLENBACH
 • Ceza Hukuku Reformu Ortak Çalışmalarında Türkiye Örneği
  Dr. Silvia TELLENBACH /(Çeviren: Prof. Dr. Adem SÖZÜER)
  III. BÖLÜM
  TÜRK CEZA HUKUKU REFORMUNUN 5. YILDÖNÜMÜ VE DÜNYADAKİ CEZA HUKUKU REFORMLARI
  SECTION III
  5th ANNIVERSARY OF TURKISH CRIMINAL LAW REFORM AND THE CRIMINAL LAW REFORMS IN THE WORLD
  III. TEIL
  5. JAHRESTAG DER TÜRKISCHEN STRAFRECHTSREFORM UND DIE STRAFRECHTSREFORMEN IN DER WELT
 • Cooperation of States in Fight Against Criminality in the Epoch of Globalization
  Dr. Rishat NIGMATULLIN
 • Küreselleşme Çağında Suçla Mücadelede Devletlerarası İşbirliği
  Dr. Rishat NIGMATULLIN /(Çeviren: Araş. Gör. Candide ŞENTÜRK)
 • Notion and Content of Criminological Security
  Prof. Dr. Vladimir Alekseevich PLESHAKOV
 • Kriminolojik Güvenlik Kavramı ve İçeriği
  Prof. Dr. Vladimir Alekseevich PLESHAKOV /(Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Murat BALCI)
  IV. BÖLÜM
  CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDAKİ KLASİK YAPTIRIMLARA VE ÇÖZÜMLERE ALTERNATİFLER
  SECTION IV
  CLASSICAL SANCTIONS AND ALTERNATIVE RESOLUTIONS IN CRIMINAL LAW AND CRIMINAL PROCEDURE LAW
  IV. TEIL
  DIE ALTERNATIVEN ZU DEN KLASSISCHEN SANKTIONEN UND LÖSUNGEN IM STRAF- UND STRAFPROZESSRECHT
  DENETİMLİ SERBESTLİK KURUMU VE UYGULAMASI
  PROBATION INSTITUTION AND PRACTICE PROBATION
 • On Legislation and Practice of Probation System in China
  Prof. Dr. Zhang SHAOQIAN
 • Çin'de Şartlı Salıverme Sistemine İlişkin Mevzuat ve Uygulama
  Prof. Dr. Zhang SHAOQIAN /(Çeviren: Araş. Gör. Esra ALAN-AKCAN)
 • Das Rechtsinstitut der Strafaussetzung zur Bewährung
  Prof. Dr. Tamara LALIASHVILI
 • Cezanın Ertelenmesi Hukuki Kurumu
  Prof. Dr. Tamara LALIASHVILI /(Çeviren: Araş. Gör. Aykut ERSAN)
 • HAPİS CEZASININ SAKINCALARINI GİDERMEYE YÖNELİK KURUMLAR VE ALTERNATİF YAPTIRIMLAR (Erteleme / Koşullu Salıverilme / İnfaz Kurumunda Çalışma / Adli Para Cezası / Güvenlik Tedbirleri / Zararın Tazmini, Kamuya Yararlı Bir İşte Çalışma Gibi Diğer Yaptırımlar)
  THE ALTERNATIVE SANCTIONS AND THE INSTITUTIONS WHICH AIM TO OVERCOME DISADVANTAGES OF JAIL SENTENCE'S (Postponement/ Provisory Release /Prison Labor / Judicial Fine /Security Measures / Compensation of Damage, Obligatory Community Service and other Sanctions)
  DIE INSTITUTIONEN UND DIE ALTERNATIVEN SANKTIONEN ZUR BESEITIGUNG DER NACHTEILE DER FREIHEITSSTRAFEN (Freiheitsstrafe auf Bewährung / bedingte Haftentlassung / Geldstrafe / Sicherheitsmassnahmen / Arbeiten im Strafvollzug / Schadensersatz / gemeinnützige Arbeiten)
 • Compensation for the Victims' Damage in Iran
  Prof. Dr. Mansour RAHMDEL
 • İran Hukuku'nda Mağdurun Zararlarının Giderilmesi
  Prof. Dr. Mansour RAHMDEL /(Çeviren: Araş. Gör. Can CANPOLAT)
 • Alte und neue Wege der Wiedergutmachung des Deliktschadens
  Dr. Kurt MADLENER
 • Suçtan Kaynaklanan Zararın Telafisine İlişkin Eski ve Yeni Yöntemler
  Dr. Kurt MADLENER /(Çeviren: Öğr. Gör. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ)
 • 5739 Sayılı Kanun Değişikliğinin TCK'nın 50. Maddesiyle İlgili Getirdikleri
  Doç. Dr. Berrin AKBULUT
 • Türk Ceza Hukuku Sisteminde Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımların Hukuki Niteliği
  Yrd. Doç. Dr. Neslihan GÖKTÜRK
 • CEZA MUHAKEMESİNDE ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ (Uzlaşma / Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi / Kamu Davasının Ertelenmesi / Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması)
  ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTIONS METHODS AT CRIMINAL PROCEDURE LAW (Mediation / The Postponement of the filing of public prosecution / The Postponement of the pronouncement of the judgment etc.)
  DIE ALTERNATIVEN LÖSUNGEN IM STRAFPROZESSRECHT (Mediation / Aussetzung der Erhebung der öffentlichen Anklage / Aussetzung der Verkündung der Verurteilung )
 • Die neuere Entwicklung der Diversion im taiwanischen Strafprozessrecht
  Prof. Dr. Jiuan-Yih WU
 • Tayvan Ceza Muhakemesi Hukukunda Diversion Uygulamasında Yeni Gelişmeler
  Prof. Dr. Jiuan-Yih WU /(Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Sesim SOYER GÜLEÇ)
 • Diversion bzw. Mediation in Österreich im Strafverfahren und im Verwaltungsstrafverfahren
  Prof. Dr. Dr. Dr. Dieter G. KINDEL
 • Avusturya Ceza Muhakemesi ve İdari Ceza Muhakemesi'nde Diversion ve Uzlaştırma Hukuksal Çerçeve Şartları ve Uzlaştırma Eğitiminin Hukuksal Temelleri
  Prof. Dr. Dr. Dr. Dieter G. KINDEL /(Çeviren: Prof. Dr. Hakan HAKERİ)
 • Die ungarische Lösung der Mediation in Strafsachen
  Assoc. Prof. Dr. Judit JACSO
 • Ceza İşlerinde Meditasyon Konusunda Macaristan Çözümü
  Doç. Dr. Judit JACSO /(Çeviren: Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM)
 • TÜRK CEZA HUKUKU REFORMU DEĞERLENDİRME FORUMU
  EVALUATION FORUM OF THE TURKISH CRIMINAL LAW REFORMS
  BEWERTUNGSFORUM DER TÜRKISCHEN STRAFRECHTSREFORM
 • Ceza Muhakemesi Kanunu Neler Getiriyor?
  Prof. Dr. Adem SÖZÜER
 • Yeni Türk Ceza Siyasetinin (De Facto) Yansımaları
  Prof. Dr. Mustafa Tören YÜCEL
 • Kolluk Görevlileri Tarafından İşlenen Suç Dolayısıyla Arama Kararı veya Emri Gerekmeden Kendiliğinden Arama Yapılabilen Haller Açısından Yasa ve Uygulamada Sorunlar
  Doç. Dr. Recep GÜLŞEN
 • Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Maddi Şartlarında Hata (Karar Tahlili)
  Doç. Dr. İlhan ÜZÜLMEZ
 • Ceza Muhakemesi Hukukunda Sevk Tutuklamasına İlişkin Bazı Sorunlar
  Yrd. Doç. Dr. Zeynel T. KANGAL
 • Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar Bakımından Ortaya Çıkan Bazı Sorun ve Tespitler
  Yrd. Doç. Dr. Behiye EKER KAZANCI
 • Kasten Öldürme ve Yaralama Suçlarının İhmali Davranışla İşlenmesi (TCK.m. 83, 88)
  Prof. Dr. Ahmet GÖKCEN / Yrd. Doç. Dr. Murat BALCI
 • Ceza Muhakemesinde Hüküm (CMK. m. 223) ve Türk Ceza Kanunu'nunda Kabul Edilen Suç Teorisi
  Yrd. Doç. Dr. Murat BALCI
 • Ceza Muhakemesi Kanununda Muhakemenin Hızlandırılması Amacıyla Getirilen Bazı Yenilikler
  Yrd. Doç. Dr. Sesim SOYER-GÜLEÇ
 • Görevi Kötüye Kullanma Suçu
  Doç. Dr. Mustafa ÖZEN
 • Türk Ceza Hukuku Reformunun Ekonomi Ceza Hukukuna Etkileri
  Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN
 • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Kadınlara İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi
  Doç. Dr. Handan YOKUŞ-SEVÜK
 • Türk Ceza Kanunu'nun Genel Hükümlerinin Özel Ceza Yasalarına Etkisi
  Hüsamettin UĞUR
 • Yeni Ceza Mevzuatımız Açısından Kasten Öldürme Suçlarının Değerlendirilmesi
  Cengiz OTACI
 • Yaş Küçüklüğü ve Çocukların Korunması
  Necati MERAN
 • Türk Hukukunda Suç Mağdurunun Zararının Tazmini
  Doç. Dr. Çetin ARSLAN
 • Die neue StPO der Türkei "Sicherheit in Freiheit"
  Prof. Dr. Bahri ÖZTÜRK
 • FOTOĞRAFLAR / PHOTOGRAPHS