İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ VII

BİRİNCİ BÖLÜM

Giriş

I. HUKUK KAVRAMI

A. Genel Olarak

B. Hukuk Kurallarının Özellikleri

1. Genellik

2. Soyutluk

3. Süreklilik

4. Devletçe Tanınmış ve Maddi Yaptırıma Bağlanmış Olma

5. Dışa Vurulmuş Davranışları Konu Edinme

II. HUKUKUN DEĞİŞİK GÖRÜNÜMLERİ

A. Yürürlükteki Hukuk

B. Doğal Hukuk

C. Tarihsel Hukuk

D. Yaşayan Hukuk

III. KAMU HUKUKU - ÖZEL HUKUK AYIRIMI

IV. MEDENÎ HUKUK

İKİNCİ BÖLÜM

Medeni Hukukun Kaynakları

I. YASA

A. Genel Olarak

B. Yasaların Uygulanması

1. Yer Bakımından Uygulanması

2. Zaman Bakımından Uygulanması

3. Anlam Bakımından Uygulanması

4. Nitelik Bakımından Uygulanması

C. Yasaların Yorumlanması

1. Genel Olarak

2. Türleri

3. Yorum Kuramları

4. Yorum Yöntemleri

D. Yasalarda Boşluk Bulunması

1. Kavram

2. Türleri

3. Yargıcın Takdir Yetkisi

II. ÖRF VE ÂDET HUKUKU

A. Genel Olarak

B. Koşulları

C. Türleri

1. Ülkesel Örf ve Adet