"Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun anonim ortaklıklarda genel kurul kararlarının hükümsüzlüğüne ilişkin düzenlemesi, Gerekçe'sinden de anlaşılacağı üzere, mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun düzenlemesinden çok farklı değildir. Başlıca yenilik, butlan yaptırımının kanun hükmü haline getirilmesi ve benimsenen yeni sistematiktir. Ancak, yapılan yeni düzenlemelerin sistematik ve içerik bakımından yeterli olduğunu söyleyebilmek mümkün değildir. Kitapta bu yetersizlikler ve nasıl giderileceği belirtilmeye çalışılmakla birlikte, "sonuç ve öneriler" bölümünde kanunda olması gereken düzenlemeye de yer verilmiştir."
(Önsöz'den)
 • Genel Kurul Kararlarının Önemi
 • Genel Kurul Kararı ile Oyun Tanımı ve Hukuki Nitelikleri
 • Genel Kurul Kararının Türleri
 • Genel Kurul Karalarının Yorumlanması
 • İptaledilebilirlik
 • Butlan
 • Yokluk
 • askıda Hükümsüzlük
 • İsviçre Hukuku
 • Alman Hukuku
 • Kesin Hükümsüzlük Halleri ile İptaledilebilirliğin Sınırlandırılması
 • Genel Kurul Kararlarının Meydana Gelmesi Koşulları ve Yokluk
 • Şirketin İşletme Konusu ve Yokluk
 • Genel Kurul Kararlarının Yokluğunun İleri Sürülmesi
 • Butlanın Sebepleri
 • Kısmi Butlan
 • Butlanın İleri Sürülmesi
 • Butlanın İleri Sürülmesi ve Dürüstlük kuralı
 • Batıl Kararlar ve İcra Organı
 • İptal Davası Hakkı
 • İptaledilebilirliğin Maddi Hukuka İlişkin Koşulları
 • Kısmi İptal
 • İptal Davası
 • Oyun İptali ve Genel kurul Kararlarının Geçerliliğine Etkileri
 • Tek Paysahip Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü
 • Genel Kurul Kararlarının İptaledilebilirliğinin Yeni Bir Kararla Giderilmesi
 • Bir Genel Kurul Kararının Yeni Bir Genel Kurul Kararıyla İptali
 • İptal ve Geçersizliğin Tespiti Davalarının Halka Açılmaya ve Borsa Kotuna Alınmaya Etkisi
 • Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün Tescili Gerekli Olmayan Genel Kurul Kararları Karşısındaki Durumu
 • Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün Tescili Zorunlu Genel Kurul Kararları Karşısındaki Durumu