Elinizdeki bu kitap, Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı tarafından 24 Kasım 2023 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliği ile düzenlenen "Bir Sözleşme Adaleti Sorunu Olarak Bilgi Asimetrisi Sorunu ve Çözüm Yolları" başlıklı konferans kapsamında sunulan tebliğlerin makaleye dönüşmüş halinden oluşmaktadır.(ÖNSÖZDEN)

 


İÇİNDEKİLER

 


Şirket Devralmalarında Bilgi Asimetrisi ve Çözüm Yolları: Due Diligence ve Fiyat Belirleme Mekanizmaları
Dr. Zahide Altunbaş Sancak

 


Sözleşmenin Kurulması Aşamasında Alacaklıdan Kaynaklanan Bilgi Asimetrisinin Borçlunun Tazminat Sorumluluğuna Etkisi; Özellikle Zararın Öngörülebilirliği İlkesi
Sena Arslan

 


Eşik Bekçilerinin Bilgi Tekelinde Rekabet: Bilgi Asimetrisinin Neden Olduğu Giriş Engellerini Aşmak Mümkün Mü?
Dr. Erman Ekingen

 


Şirket Devralmalarında Bilgi Asimetrisini Gidermeye Yönelik Sözleşmesel Mekanizmalar -İmza ile Kapanış Arasındaki Dönem Üzerine Bir İnceleme-
Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Kurtulan Güner
Dr. Öğr. Üyesi Cem Veziroğlu

 


Bir Bilgi Asimetrisi Sorunu Olarak İzahname Sorumluluğu
Özellikle Hukuki Niteliği, Uygulama Alanı ve Sınırlarının Belirlenmesi Bağlamında
Simge Saraçoğlu

 


İtibar Sistemlerinin Tüketiciler Aleyhine Derinleşen Bilgi Asimetrisini Giderici Fonksiyonu Üzerine Düşünceler
Sinem Özyiğit

 


Borçlanma Araçları Piyasasında Bilgi Asimetrisi: Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının İşlevleri
Dr. Damla Gül Tarhan

 


Ceza Koşulları Üzerindeki Yargısal Denetimi Gerekçelendirmek ve Uygulama Alanını Genişletmek: Borçlunun Sınırlı Rasyonalite ile Karar Verme Sorunu
Işıl Yelkenci