İÇİNDEKİLER

AÇILIŞ KONUŞMALARI
Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği Başkanı
Akansel KOÇ
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri
Arzu ÇERKEZOĞLU
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı
Mahmut ARSLAN
Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı
Ramazan AĞAR
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Mali Sekreteri

SENDİKAL ÖRGÜTLENME HAKKI VE ÖRGÜTLENME MODELİ
Doç. Dr. Gaye BAYCIK

Genel Görüşme

İŞÇİLERİN TEMSİLİ VE YÖNETİME KATILMA
Prof. Dr. E. Murat ENGİN

6356 SAYILI KANUNUN 10. YILINDA BİREYSEL SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN GÜVENCESİ
Prof. Dr. Ercüment ÖZKARACA

TOPLU SÖZLEŞME SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİ/ETKİSİ
Prof. Dr. Ali GÜZEL

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TOPLU SÖZLEŞME ÜNİTESİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK -ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ NORMLARI BAKIŞ AÇISIYLA-
Prof. Dr. Kübra DOĞAN YENİSEY

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİSİ
Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜM VE UYGULAMA ALANINA İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELERİN ULUSLARARASI HUKUKA UYUMU
Prof. Dr. Erdem ÖZDEMİR

6356 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE TOPLU İŞ UYUŞMAZLIKLARINDA BARIŞÇIL ÇÖZÜM YOLLARI
Prof. Dr. Zeki OKUR

TÜRK HUKUKUNDA GREV HAKKI-ULUSLARARASI NORMLAR AÇISINDAN BİR İNCELEME
Prof. Dr. Melda SUR

6356 SAYILI KANUNDA GREV YASAKLARI VE GREV ERTELEMESİ
Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU

Genel Görüşme

PANEL-SOSYAL TARAFLARIN GÖRÜŞLERİ
Av. Hazal ERENOĞLU
Av. Dr. Murat ÖZVERİ
Av. Kürşat KAYA
Av. Ferhan TUNCEL

Genel Görüşme