Kamu hizmetleri hukuki rejimleri itibariyle "idari kamu hizmetleri" ile "sınai ve ticari kamu hizmetleri" olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu çalışmada sınai ve ticari kamu hizmetlerinin hukuki rejimi tarihsel bağlamı içerisinde bütünlüklü olarak ele alınmıştır. Sınai ve ticari kamu hizmetleri kategorisini ortaya çıkartan nedenler ile kamu hukuku özel hukuk dengesi ve örgütlenme biçimleri ayrıntılarıyla incelenmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
SINAİ VE TİCARİ KAMU HİZMETLERİNİN VAROLUŞ NEDENLERİ VE HUKUKİ REJİMİNİN AYRIŞMASI
I. KAMU HİZMETİ KAVRAMI VE KAMU HİZMETLERİNİN TASNİFİ
i. İdari kamu hizmetleri
ii. Sınai ve ticari kamu hizmetleri
II. TARİHSEL OLUŞUM
A. Ayrım Öncesinde Kamu Hizmetleri Ekonomisi
1. Avrupa'daki Durum
2. Türkiye'deki Durum
B. İdari Kamu Hizmetlerinden Ayrılma
1. Ayrımın Kökeni
i. Hizmetin konusu özel sektöre benzemelidir
1. Ekonomik ve Siyasi Görünüm
2. Hukuki Rejimin İnşası ve Kurucu Unsurları

İKİNCİ BÖLÜM
SINAİ VE TİCARİ KAMU HİZMETLERİNDE KAMU HUKUKU, ÖZEL HUKUK DENGESİ
I. AMAÇ: KAMU YARARI VE KAR DENGESİ
II. ÖRGÜT YAPISI
A. Örgütlenme Yeteneği
1. Teşebbüslerin Kuruluşu ve Örgütlenmesi
2. Teşebbüs Altı Tüzel Kişilerin Kuruluşu ve Örgütlenmesi
3. Kamu İktisadi Teşebbüsü Statüsünde Olmayan Kamu Sermayeli Kuruluşlar
B. Devlet Tüzel Kişiliğiyle İç İçe Olma
C. Klasik Örgütlenme Biçiminin Çözülmesi
III. YÖNETİM YAPISI
A. Genel Karar Organı
B. Yönetim Kurulu
C. Genel Müdürlük Makamı
IV. DENETİM YAPISI
V. İSTİHDAM YAPISI
A. Kamu Hukukuna Tabi Personel ve Memurlaşma Eğilimi
B. Özel Hukuka Tabi Personel
VI. KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İLİŞKİN MEVZUATTAN KAYNAKLANAN AYRICALIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
A. Kamulaştırma Mevzuatı
B. Kamu İhale Mevzuatı
VII. SINAİ VE TİCARİ KAMU HİZMETLERİNİN EKONOMİK FAALİYETLERİ BAZI HUKUK DALLARI İLE KAVRANMASI
A. Ticaret Hukuku İlişkileri
B. Vergi Hukuku İlişkileri
C. Rekabet Hukuku İlişkileri
SONUÇ

KAYNAKÇA