Kripto varlıklar, yüksek volatiliteye sahip olması, merkezi denetime tabi olmaması, likidite garantisinin bulunmaması ve siber saldırılara açık olması özellikleri nedeniyle riskli varlıklar olarak değerlendirilmektedir. Son yıllarda kullanımı git gide artan Bitcoin kripto varlığı, farklı kripto varlıkların geliştirilmesinde başlangıç noktası olmuştur. Kripto varlık çeşitliliği arttıkça, sermaye piyasası hukukunda düzenlenen kitle fonlamasına öğretide sıkça benzetilen ICO faaliyeti de yükselişe geçmiştir. Kripto varlık çeşitliliğinin artmasına ve bu varlıkların dünyadaki yaygın kullanımlarına rağmen hukuki mahiyetlerinin ne olduğu noktasında ise görüş birliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla kripto varlıkların hukuki mahiyetlerinin belirlenmesi, kripto varlıklara ve ICO'lara ilişkin dünyadaki regülasyon düzenlemelerinin tespit edilmesi çalışmamızın odak noktasını oluşturmaktadır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
KRİPTO VARLIKLARIN ORTAYA ÇIKIŞI, DAYANDIĞI TEKNOLOJİ VE SINIFLANDIRILMASI
I. KRİPTO VARLIKLARIN ORTAYA ÇIKIŞI
A. Terminolojinin Belirlenmesi
B. Kripto Varlıkların Benzer Kavramlarla Karşılaştırılması
II. KRİTO VARLIKLARIN DAYANDIĞI TEKNOLOJİ
A. Blokzincirin Tanımı ve Özellikleri
III. KRİPTO VARLIKLARIN SINIFLANDIRILMASI
A. Coin Kavramı ve Coinlerin Sınıflandırılması
B. Token Kavramı ve Tokenların Sınıflandırılması

İKİNCİ BÖLÜM
İLK KRİPTO VARLIK ARZI (ICO-INITIAL COIN OFFERING) VE SERMAYE PİYASASI HUKUKU BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRMALAR
I. ICO'LARIN TANIMLANMASI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ
II. ICO TÜRLERİ VE SERMAYE PİYASASI HUKUKU BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRMALAR
A. İlk Borsa Arzı (Initial Exchange Offering, IEO)
B. ICOIPO Karşılaştırması
C. ICO-Kitle Fonlaması Karşılaştırması
D. Whitepaper-İzahname Karşılaştırması
E. Kripto Varlıkların Spekülatif Balon Niteliğinin Değerlendirilmesi
III. KRİPTO VARLIK HİZMET SAĞLAYICILARI
A. Terminoloji ve Mevzuat Düzenlemesi
B. İşleyişleri ve Özellikleri
C. Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları Hakkında Düzenlemeler
IV. KRİPTO VARLIKLARA İLİŞKİN DÜZENLEME YAKLAŞIMLARI
A. Yasaklayıcı Yaklaşım
B. Bekle ve Gör Yaklaşımı
C. Düzenleyici Yaklaşım

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKU AÇISINDAN KRİPTO VARLIKLARIN İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRMELER
I. MUKAYESELİ HUKUKTA KRİPTO VARLIKLAR
A. Amerika Ülkelerinde Mevcut Düzenlemeler
B. Avrupa Ülkelerinde Mevcut Düzenlemeler
C. Asya Ülkelerinde Mevcut Düzenlemeler
II. ULUSLARARASI DÜZENLEYİCİ KURULUŞLARIN KRİPTO VARLIKLARA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ
A. Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Kurumu (ESMA)
B. Mali Eylem Görev Gücü (FATF)
C. Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO)
D. Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC)
III. TÜRKİYE'DEKİ DÜZENLEYİCİ KURULUŞLARIN KRİPTO VARLIKLARA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ
A. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
B. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
C. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)
D. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
IV. TÜRK HUKUKU VE MUKAYESELİ HUKUK DÜZENLEMELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A. Kripto Varlıkların Para Niteliğinin Değerlendirilmesi
B. Kripto Varlıkların Elektronik Para Niteliğinin Değerlendirilmesi
C. Kripto Varlıkların Sermaye Piyasası Aracı Niteliğinin Değerlendirilmesi
V. MUKAYESELİ HUKUK DÜZENLEMELERİNİN TÜRK HUKUKUNA UYGULANABİLİRLİĞİ
A. Kripto Varlıklara İlişkin Düzenleme Önerileri
B. Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılarına İlişkin Düzenleme Önerileri
C. Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılarının Faaliyetlerine İlişkin Düzenleme Önerileri
D. Kripto Varlıkların Denetimi ve Yaptırımına İlişkin Düzenleme Önerileri
SONUÇ

KAYNAKÇA