Yapay zekanın hayatımızda en çok kapladığı yeri, taşınabilir akıllı cihazlar oluşturmaktadır. Bu cihazların yaygınlaşması, rekabet açısından ticari hayata başka bir boyut kazandırmaktadır. Yeniçağın rekabeti, artık mobil uygulama dağıtım platformlarında gerçekleşmektedir. Firmalar potansiyel müşterilere veya hukuk nezdindeki karşılığıyla kullanıcı tüketiciye ulaşabilmek için farklı yollara başvurmaktadır. Bunlardan birisi de mobil uygulamalardır. Mobil uygulamalar, dijitalleşen dünyanın getirdiği yeniliklerden birisidir. Geliştirilen mobil uygulamaların kullanıcı tüketiciye pazarlanabilmesi için dijital dünyanın nimetlerinden faydalanılmaktadır. Ancak uygulamanın tüketiciye pazarlanmasıyla firmaların işi bitmemektedir. Keşfedilip indirme işlemi tamamlandıktan sonra, firma ve kullanıcı tüketici arasında uygulama içi pazarlama ilişkisi devam etmektedir. Belirli mal veya hizmetlere ve bunlara ilişkin ticari uygulamalara karşı kullanıcı tüketiciler ile mobil uygulama hizmet sunucuları arasında akdedilen mobil uygulama sözleşmesinin hukukumuzdaki yeri ve kanunlar ihtilafındaki boyutu bu çalışma kapsamında değerlendirilecektir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ ve KONUNUN TAKDİMİ
BİRİNCİ BÖLÜM
ÜLKESEL ve MİLLETLERARASI BOYUTUYLA M-TİCARET ve MOBİL UYGULAMALARIN BİLGİ TOPLUMU HİZMETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
1.1. Genel Olarak
1.2. Kişisel Veri ile Bilgi Toplumu Hizmeti Arasındaki İlişki
1.3. Veri Ekonomisi ile Bilgi Toplumu Hizmeti Arasındaki İlişki
1.4. Taşınabilir Akıllı Cihazlar
1.5. Taşınabilir Akıllı Cihazlarda İletişim Protokolleri
1.6. M-Ticaret ile E-Ticaretin ve E-Pazaryerinin Kavramsal Ayrımı
1.7. Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcı
1.7.1. Hizmet Sağlayıcının ve Aracı Hizmet Sağlayıcının Yükümlülükleri
1.7.2. Taraflar Arasında Hukuki İlişki Kurulmasından Önceki Aşamadaki Yükümlülükler
1.7.3. Sipariş Aşamasına İlişkin Yükümlülükler
1.7.4. Ticari Elektronik İletilerle İlgili Yükümlülükler
1.7.5. Onayın Alınması, İstisnaları, Reddetme Hakkı ve Şikayet Yolu
1.8. Mobil Uygulama Kavramı
1.9. M-Ticarete ve Mobil Uygulama Sözleşmesine Konu Değerler
1.10. Mobil Uygulama Sözleşmesinin Sınıflandırılması
1.11. M-Ticaret, Mobil Uygulamalar ve Mobil Reklamcılık
1.11.1. Mobil Reklamcılık
1.11.2. Native Reklam Modeli, Kişiselleştirilmiş ve Keşif Odaklı Hizmet
1.12. Bilgi Toplumu Hizmetlerinin Kişisel Veri ile İlişkisine Dair Hukuki Düzenlemeler
1.12.1. Yabancı Hukuk Düzenlemeleri
1.12.2. Yeknesaklaştırma Çalışmaları
1.12.3. İç Hukuktaki Düzenlemeler

İKİNCİ BÖLÜM
MOBİL UYGULAMA SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE UYGULAMASI
2.1. Genel Olarak
2.2. Mobil Uygulama Sözleşmesi
2.2.1. Mobil Uygulama Sözleşmesinin Tanımı
2.2.2. Mobil Uygulama Sözleşmesinin Unsurları
2.2.3. Mobil Uygulama Sözleşmesinin Tarafları
2.2.4. Mobil Uygulama Sözleşmesinde Tarafların Ehliyeti
2.2.5. Mobil Uygulama Sözleşmesinde Öneri ve Kabul
2.2.6. Mobil Uygulama Sözleşmesinde Öneriye Davetin Mümkün Olup Olmadığı Meselesi
2.2.7. Mobil Uygulama Sözleşmesinde Öneri ve Kabul Beyanının Geri Alınması
2.2.8. Mobil Uygulama Sözleşmesinin Kendine Özgü Şeklinin Değerlendirilmesi
2.2.9. Mobil Uygulama Sözleşmesinin Özellikleri
2.2.10. Mobil Uygulama Hizmet Sağlayıcısının Borçları
2.2.11. Kullanıcı Tüketicinin Borçları
2.3. Mobil Uygulama Sözleşmesinin Standart Sözleşme Özelliğinden Doğan Sonuçları
2.3.1. Gelecekte Yapılacak Değişiklikler ve Hizmet Sınırlamaları
2.3.2. Sorumluluğun Sınırlandırılması
2.3.3. Gizlilik
2.3.4. Süre ve Sona Erme
2.3.5. Genel Olarak Haksız Şart Denetimi
2.4. Mobil Uygulama Sözleşmesinin Sona Ermesi
2.4.1. Sözleşme Süresinin Sona Ermesi
2.4.2. Ölüm, Fiil Ehliyetinin Sınırlandırılması veya Kaybı
2.4.3. İptal
2.4.4. Aşırı Yararlanma
2.4.5. Kesin Hükümsüzlük
2.4.6. İfa İmkansızlığı
2.4.7. Fesih

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YABANCI UNSURLU MOBİL UYGULAMA SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK HUKUKUN TESPİTİ
3.1. Genel Olarak
3.2. Mobil Uygulama Sözleşmesindeki Yabancı Unsurun Tespiti
3.2.1. Objektif Yöntem
3.2.2. Ekonomik Yöntem
3.3. Mobil Uygulama Sözleşmesinin Vasıflandırılması ve Uygulanacak Hukukun Tespitinde Bağlama Noktasının Yorumu
3.3.1. Mobil Uygulama Sözleşmesinde Vasıflandırma Çözüm Yöntemleri ve Tercihi
3.3.2. Mobil Uygulama Sözleşmesinde Vasıflandırmada Yorumlama
3.3.3. Mobil Uygulama Sözleşmesinde Bağlama Noktasının Yorumu
3.4. Yabancı Unsurlu Mobil Uygulama Sözleşmesinin Şekline Uygulanacak Hukukun Tayini
3.4.1. MÖHUK m. 7 ve m. 26 Hükümleriyle Değerlendirme
3.4.2. İşlemin Yapıldığı Ülke Hukukunda Hiç Tanınmaması veya Bilinmemesi
3.4.3. Mobil Uygulama Sözleşmesinde Kendine Özgü Şekil
3.5. Mobil Uygulama Sözleşmesine Uygulanacak Hukukun Tayini Meselesi
3.5.1. Yabancı Unsurlu Mobil Uygulama Sözleşmesinde Culpa in Contrahendo Sorumluluğu
3.5.2. Mobil Uygulama Sözleşmesinin Tüketici Sözleşmesi Olarak Değerlendirilmesi
3.5.3. Mobil Uygulama Sözleşmesini Klasik Sözleşme Olarak Değerlendirme
3.6. Uygulanacak Hukuku Etkileyen Haller
3.6.1. Kamu Düzeni Müdahalesi
3.6.2. Doğrudan Uygulanan Kuralların Müdahalesi
3.6.3. Kişisel Verilerin İzinsiz İşlenmesi Meselesi
3.7. Uygulanacak Hukukun Kapsamı Dışında Kalan Haller
SONUÇ ve ÖNERİLER

KAYNAKÇA