Bu kitabın diğer yapay zeka ve hukuk çalışmalarından ayrılan en önemli özelliği, geleneksel yaklaşımlardan farklı bir perspektifle yapay zekayı ele almasıdır. Hukuk alanındaki yaygın eğilime karşı, yazar yapay zekayı sadece bir nesne veya araç olarak değil, aynı zamanda bir özne olarak da görmekte ve incelemektedir. Kitap, yapay zekanın sadece hukuki süreçlere hizmet etmekle kalmayıp, aynı zamanda bir aktör olarak da nasıl işlev görebileceğini tartışmaktadır. Yazar, bu teknolojinin hukuk dünyasında nasıl bir değişim yarattığını sorgularken, aynı zamanda bu değişimin etik sınırları konusunda da derinlemesine düşünmeye yönlendirmektedir. Yapay zeka ve hukuk alanına ilgi duyan herkes için bu kitap, geleceğin yargılama süreçlerinde karşımıza çıkacak dönüşümleri anlamak adına önemli bir kaynak olacaktır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

YAPAY ZEKA
I. Yapay Zekanın Hukuk Alanındaki Uygulamaları
II. Doğal Dil İşleme
III. Makine Öğrenmesi
IV. Mahkeme Kararlarını Tahmin Eden Yapay Zeka Çalışmaları

SANAL YARGIÇ
I. Sanal Yargıç Uygulamasının Olumlu Tarafları
A. Önyargı
B. Objektiflik
C. Verimlilik Zamandan Tasarruf
D. Erişilebilirlik
E. Eşitlik
F. Sınırsız Bellek ve Öğrenme Kapasiteleri
II. Sanal Yargıç Uygulamasının Olumsuz Tarafları
A. Önyargı
B. İnsansılık
C. Takdir Yetkisi
D. Standartlaştırma
E. Hakimin Tarafsızlığı ve Bağımsızlığı
F. İstatistiksel Hatalar
G. Hakime Güven
H. Siber Güvenlik
I. Uyum Mekanizmaları
J. Veri Güncelleme
K. Denetim
L. Hukuk Alanında Büyük Veri
M. Bir Hukuk Süjesi Olarak Sanal Yargıcın Sorumluluğu
N. Değişime Direnç
O. İnsan Hakim ile Sanal Yargıç Arasındaki Fikir Ayrılığı
P. İletişim
Q. Eşitsizlik
R. Sınırlar ve Kapasite
S. Dil
T. Maliyet
U. Yer ve Zaman

YARGI SİSTEMİNDE YAPAY ZEKA KULLANIMINA DAİR ETİK
I. İnsan Unsuru ve Denetimi
II. Teknik Dayanıklılık ve Güvenlik
III. Gizlilik ve Veri Yönetimi
IV. Şeffaflık
V. Çeşitlilik, Ayrımcılık Yapılmaması ve Adalet
VI. Toplumsal ve Çevresel Refah
VII. Hesap Verebilirlik
VIII. Etik Danışmanlığı

KAYNAKLAR