Bu kitap, Uluslararası XXVI. Geleneksel Genç Hukuk Tarihçileri Konferansında (XXVI. Annual Forum of Young Legal Historians) sunulan bazı bildirilerin, makale haline dönüştürülerek bir araya getirilmiş halini içermektedir. Roma hukuku ve Avrupa hukuk tarihi, İslam hukuku, Osmanlı hukuku, Modern zamanlar adlı dört bölümden oluşan kitabın planında tematik ve kronolojik sıralama takip edilmeye çalışılmıştır. Bu Konferansın, öteden beri hukuk tarihinin iki büyük hukukunun kanunlaştırıldığı yer olan İstanbul'da düzenlenmiş ve bildirilerinden bazılarının yayımlanmış olması anlamlıdır. Bundan sonra ülke hukuk tarihçilerinin dünya ve Avrupa hukuk tarihinin konularını gitgide daha ziyade ele alacakları beklenebilir. Umarız genel hukuk tarihçileri, Türk hukuk tarihçileri, İslam hukukçuları ve tarihçiler ona gerekli ilgiyi göstereceklerdir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

I. Bölüm:
Roma Hukuku ve Avrupa Hukuk Tarihi

THE BIFURCATION OF DAMAGES UNDER THE LEX AQUILIA
Michael Smith
ROMA HUKUKUNDA HÂKİMLERİN CEZAİ SORUMLULUĞU
Sevgi Kayak
THE LIABILITY OF THE MEMBERS OF THE PERMANENT COUNCIL IN THE POLISH-LITHUANIAN COMMONWEALTH IN THE SECOND HALF OF THE 18TH CENTURY
Marcin Guszak
"DIMINISHED RESPONSIBILITY" AND ENFORCING THE DEATH PENALTY (FRANCE, 19TH-20TH CENTURIES)
Nicolas Picard
CONDEMNED TO BE A CRIMINAL. THE DEBATE ON CRIMINAL RESPONSIBILITY: FROM 19TH CENTURY ITALIAN LEGAL SCIENCE TO NEUROSCIENCE
Pietro Schirò
THE RESPONSIBILITY OF MAGISTRATES IN THE UNIFICATION PROCESS: THE PRESIDENT OF THE COURT OF CASSATION OF PALERMO
Gabriele Massimiliano Ragusa

II. Bölüm:
İslam Hukuku

CRIMINAL LIABILITY IN ISLAMIC LAW
Amila Svraka-Imamovi
MEHMED EMİN EFENDİ'S PROHIBITED TREATISE ON TOBACCO
Esra Çetinkaya
İSLAM HUKUKUNDA KÖLELİĞİN BİR DİĞER GÖRÜNÜMÜ: CARİYELİK
Ebru Kayabaş
A COMPARISON BETWEEN THE MUKÊNUM AND THE MUKÂTAB REGARDING THEIR LEGAL LIABILITIES AND RESPONSIBILITIES
Afra Uysal

III. Bölüm:
Osmanlı Hukuku

OSMANLI DEVLETİ'NDE GAYRİMÜSLİM TOPLULUKLARIN BİRBİRLERİYLE İLİŞKİSİ: KAN İFTİRASI ÜZERİNE İNCELEME
Göktuğ İdiz
İSTİNTAKNAME EVRAKININ CEZA SORUŞTURMASINDAKİ ÖNEMİ: KİRMANİ NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?
İbrahim Enes Onat
İLK MATBU OSMANLI TÜRKÇESİ DEVLETLER HUKUKU KİTABI: OTTOKAR SCHLECHTA'NIN HUKUK-I MİLEL'İ
Rıdvan Abdurrahman Demirtaş
SİCİLL-İ İFTA DEFTERLERİ ÜZERİNDEN TOKAT'TA HUKUKİ HAYATA DAİR BAZI TESPİTLER (1916-1935)
Mahmud Esad Kalıpçı

IV. Bölüm:
Modern Zamanlar

TÜRK HUKUK TARİHİ DİSİPLİNİNİN KAPSAM VE METODU
Prof. Dr. Cihan Osmanağaoğlu-Karahasanoğlu
LEGAL RESPONSIBILITY OF THE MUSLIM CLERGY IN INTERWAR POLAND
Rafa Kaczmarczyk
LEGAL BACKGROUND OF THE FORCED MIGRATION OF THE GERMANS FROM HUNGARY AFTER THE WORLD WAR II
Dóra Frey
NOT A REAL CRIMINAL? AN ANALYSIS OF THE FEMALE OFFENDER AND THE CRIME OF ABORTION IN EARLY 20TH CENTURY SWEDEN
Mathilda Tarandi