MÖHUK'ta Reform kitabı 5718 sayılı "Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun"'un eksikliklerini ve değiştirilmesi gereken hususları ortaya koymayı hedeflemektedir. 2007 yılında yürürlüğe giren MÖHUK yabancı hukuk ile lex fori Türk hukukunun uygulanmasına eşit derecede değer vermiş ve Türkiye'de gerçekleşen hukuki işlemlerde de yabancıların milli hukuklarının uygulanmasını kabul etmiştir. Türkiye'de artık milyonlarca yabancı farklı hukuki statülerle yaşamaktadır. Bu itibarla Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi ve Türk hukukunun uygulanması imkanı daha büyük önem arz etmektedir. Kitapta MÖHUK'taki eksiklikler ve değişiklik önerileri bağımsız yazarlar tarafından irdelenmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

1. BÖLÜM
KANUNLAR İHTİLAFI HUKUKU

5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun Uygulamasına Dair Sorunlar ve Öneriler
Prof. Dr. F. Bilge TANRIBİLİR
MÖHUK'ta Uygulanacak Hukukun Lex Fori'ye Göre Belirlenmesi: Eleştirel Bir Yaklaşım
Prof. Dr. Sibel ÖZEL
MÖHUK: Hayatta mı, Can mı Çekişiyor?
Prof. Dr. Mustafa ERKAN
Ar. Gör. Can YÖNEY
5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun Bazı Hükümlerinin Güncellenmesine İlişkin Görüş ve Öneriler
Prof. Dr. Faruk Kerem GİRAY
MÖHUK Kapsamında Ada Uygulanacak Hukuka Dair Kısa Bir Değerlendirme
Prof. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM
"Yargı Bağışıklığı" Sebebiyle Davada "Takas Savunması" İleri Sürme Hakkının Sınırlanması Sorunu
Doç. Dr. İnci ATAMAN FİGANMEŞE
MÖHUK Kapsamında Yabancı Hukukun Muhtevasının Tespitine İlişkin Hükmün Değerlendirilmesi ve Bazı Hukuk Düzenleri ile Karşılaştırılması
Doç. Dr. Gülce GÜMÜŞLÜ TUNÇAĞIL
5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun'un Hukuki İşlemlerde Şekle İlişkin 7. Maddesinin Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Begüm SÜZEN

2. BÖLÜM
MİLLETLERARASI USUL HUKUKU

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'ndaki Yetki Sözleşmesine İlişkin Hükümlerin Yabancılık Unsuru Taşıyan Uyuşmazlıklar Açısından Uygulanmasının Yerinde Olup Olmadığının Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Hatice ÖZDEMİR KOCASAKAL
Tüketici Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Yetki
Prof. Dr. Zeynep Derya TARMAN
Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun'da Paralel Davalar Konusunda Açık Düzenleme İhtiyacı
Doç. Dr. Gülüm BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK
5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanuna "Tanıma Kuralı" Konulmalı Mıdır?
Doç. Dr. Kazım Sedat SİRMEN
5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun'da Düzenleme İhtiyacı: Milletlerarası Derdestlik ve Bekletici Mesele
Doç. Dr. Ebru ŞENSÖZ MALKOÇ
5718 Sayılı MÖHUK ve Dijital Varlıklara İlişkin Uyuşmazlıklar
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Doğan TAKAVUT