Kurulduğu günden itibaren ülkemizin modernleşmesinde öncü bir rol üstlenmiş olan Galatasaray Lisesi (1923'ten önce kullanılan adıyla Mekteb-i Sultani), bu rolünü Cumhuriyetin ilanından sonra da sürdürmüş ve Cumhuriyet devrimlerini sahiplenen nesiller yetiştirmiştir. Şüphesiz ki, Cumhuriyet devrimlerinin en çok etki ettiği alanlardan biri hukuk sistemidir. Cumhuriyetin ilanını takip eden yıllarda ülkemizin hukuk sisteminde önemli bir paradigma değişikliğine gidilerek modern ve laik bir hukuk sistemi inşa edilmiştir. Galatasaraylılar, Cumhuriyetin hukuk alanındaki devrimlerine de sahip çıkmış ve bu yeni paradigmanın anlaşılmasında ve kökleşmesinde kıymetli katkılar sağlamışlardır. Bundan sonra da sağlayacaklardır. Galatasaraylı hukukçuların Cumhuriyete olan bu bağlılığını tecessüm ettirmek ve Cumhuriyetin kazanımlarını vurgulamak amacıyla hazırladığımız bu armağanı Cumhuriyetin 100. yılına ithaf ediyoruz. Yaşasın Cumhuriyet!(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

FAİZLE KARŞILANAMAYAN ZARARLARIN GİDERİLMESİNİ SAĞLAYAN BK 122 VE DİĞER HÜKÜMLER
Prof. Dr. Hayri DOMANİÇ
Prof. Dr. Mehmet HELVACI

ANONİM ORTAKLIKLARDA TOPLANTI VE KARAR YETERSAYILARININ ESAS SÖZLEŞME İLE DÜZENLENMESİ
Prof. Dr. Oğuz İMREGÜN
Prof. Dr. Mehmet HELVACI
Dr. Öğr. Üyesi Cem VEZİROĞLU

CUMHURİYETLE GERÇEKLEŞTİRİLEN CEZA HUKUK DEVRİMİNİN BİR BÖLÜMÜ OLAN CEZA KANUNLARINDAKİ DURUM
Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR

KİŞİLİĞİN KORUNMASI VE VESAYET HUKUKU
Prof. Dr. Serap HELVACI
Prof. Dr. Mehmet HELVACI
Dr. Ozan Ali YILDIZ

ADİ ORTAKLIĞIN TANIMI ÜZERİNDEN HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ KAVRAMI VE TÜRK HUKUKÇUSUNUN YAKLAŞIMI
Prof. Dr. Mehmet HELVACI

DEMEURE DU DÉBITEUR
Prof. Dr. İlhan HELVACI

ACTUALITÉ SUR L'ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES AUTOUR DE LA QUESTION DU NOM DE FAMILLE EN TURQUIE
Prof. Dr. Hüseyin Murat DEVELİOĞLU

AZINLIK PAY SAHİPLERİNİN GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞIRMA VE GÜNDEME MADDE EKLENMESİNİ İSTEME HAKLARI (TK 411-412)
-İsviçre Hukukuna Bir Bakış ile-
F. Pelin TOKCAN
Hazalcan YURTMAN

CUMHURİYETİN ZAMANLARININ BİR YORUMU
Dr. Talha Can İŞSEVENLER

TAHKİM ANLAŞMASININ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE TEŞMİLİ
Av. Melis SILACI KORKMAZ, LL.M.

MARKA VE ALAN ADI SAHİPLERİ ARASINDAKİ İHTİLAFLAR VE HAK SAHİPLERİNE TANINAN HUKUKİ KORUMA MEKANİZMALARI
Begüm YİĞİT

HİZMET İLİŞKİSİ KAPSAMINDA MEYDANA GETİRİLEN FİKİR VE SANAT ESERLERİ ÜZERİNDE İŞVERENE TANINAN FİKRİ HAKLAR VE ALTERNATİF BİR MODEL ÖNERİSİ
Dr. Ozan Ali YILDIZ

MECLİS HÜKÜMETİ SİSTEMİ
Av. Nazlı ORUÇOĞLU

SPOR MÜSABAKALARINDA SPORCULARIN FİİLLERİNDEN DOĞAN SPORCU YARALANMALARINDA VE ÖLÜMLERİNDE HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUK
Av. Arb. Navdar KAYA

TÜRKİYE'NİN DAVALI OLARAK YATIRIM TAHKİMİ KARNESİ
Av. Tolga BAYRAK

TAM EHLİYETLİ TRANSSEKSÜELLERİN CİNSİYET DEĞİŞTİRMESİNE İLİŞKİN MEDENİ HUKUK ALANINDA ORTAYA ÇIKABİLECEK SORUNLAR
Arş. Gör. Zeynep Rana DEMİR

L'INTERVENTION ETATIQUE DANS LE DOMAINE DU SPORT EN TURQUIE
Su ERBAŞ

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA ŞARAP DÜZENLEMELERİNE GETİRİLEN SON DEĞİŞİKLİKLERİN İNCELENMESİ VE TÜRK HUKUKUYLA KARŞILAŞTIRILMASI
Arş. Gör. İlkin DEMİRTAŞ

ACENTENİN DENKLEŞTİRME İSTEMİ
Berkay KILIÇ