Günümüzde siyasi, hukuki, sosyal ve ekonomik açıdan büyük bir önem taşıyan internet ve sosyal ağlar konusundaki disiplinler arası bu eserde, ifade özgürlüğü perspektifinden mevcut mevzuat ve uygulamadaki sorunlar öğreti ve karşılaştırmalı hukuk esas alınarak incelenmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
KAVRAM, TARİHSEL GELİŞİM, İNTERNET SÜJELERİ, İNTERNETE İLİŞKİN DÜZENLEMELER VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
I. İNTERNET KAVRAMI
II. TARİHSEL GELİŞİM
A. Dünyada
B. Türkiye'de
III. İNTERNETE İLİŞKİN TEKNİK KAVRAMLAR
A. TCP/IP Protokolü
B. World Wide Web
IV. İNTERNETİN KULLANIM ALANLARI
A. Elektronik Posta
B. Dosya Aktarım Protokolü
C. Forumlar
D. Usenet
V. İNTERNET SÜJELERİ
A. Genel Olarak
B. İçerik Sağlayıcı
C. Yer Sağlayıcı
D. Erişim Sağlayıcı
E. Servis Sağlayıcı
F. Toplu Kullanım Sağlayıcı
G. Sosyal Ağ Sağlayıcı
VI. İNTERNET ORTAMINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
A. İnternet Ortamına İlişkin Düzenlemeler
B. İfade Özgürlüğü
VII. İNTERNETİN DENETİMİNİ SAĞLAYAN KURUMLAR
A. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
B. Erişim Sağlayıcıları Birliği
C. Siber Güvenlik Kurulu

İKİNCİ BÖLÜM
İNTERNET SÜJELERİNİN CEZA SORUMLULUĞU VE TEDBİRLER
I. İNTERNET SÜJELERİNİN CEZA SORUMLULUĞU
A. Genel Olarak
B. İçerik Sağlayıcının Sorumluluğu
C. Yer Sağlayıcının Sorumluluğu
D. Erişim Sağlayıcının Sorumluluğu
E. Toplu Kullanım Sağlayıcının Sorumluluğu
F. Sosyal Ağ Sağlayıcının Sorumluluğu
II. İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARA İLİŞKİN TEDBİRLER: İÇERİĞİN YAYINDAN ÇIKARILMASI VE ERİŞİMİN ENGELLENMESİ
A. İçeriğin Yayından Çıkarılması ve Erişimin Engellenmesi Kavramları
B. Tedbirlerin Hukuki Niteliği
C. Erişimin Engellenmesinde Kullanılan Teknikler
D. Erişimin Engellenmesinde HTTPS Protokolü
E. 5651 sayılı Kanun Çerçevesinde İçeriğin Yayından Çıkarılması ve Erişimin Engellenmesi Tedbirinin Uygulanabileceği Haller

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SOSYAL AĞLARIN DENETİMİ VE SOSYAL AĞ SAĞLAYICILARIN TABİ OLDUĞU YÜKÜMLÜLÜKLER
I. SOSYAL AĞLAR VE SOSYAL MEDYA İLİŞKİSİ
A. Sosyal Medya Kavramı
B. Sosyal Medyanın Özellikleri
C. Başlıca Sosyal Medya Araçları
II. SOSYAL AĞLARIN DÜZENLENMESİ BAĞLAMINDA SOSYAL AĞ SAĞLAYICILARIN TABİ OLDUĞU YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖNGÖRÜLEN YAPTIRIMLAR
A. Sosyal Ağların Düzenlenmesi
B. Sosyal Ağ Sağlayıcılar Hakkında Öngörülen Yükümlülükler ve Yaptırımlar
SONUÇ

KAYNAKÇA