Yeni nesil teknolojilerin hayatımıza girmesi, geleneksel hukuk sistemlerinin karşılayamadığı yeni hukuki ihtiyaçları gündeme getirmiştir. Bu ihtiyaçlara çözüm geliştirilirken teknolojinin dinamik yapısı ile hukukun daha statik olan yapısının uyumlanabilmesi için "kişi" kavramının yeniden tanımlanması gerekmektedir. Sanal evrenlerdeki yapay zeka destekli avatarlara sorumluluk atfedilebilir mi? Sanal evrende meydana gelen ancak etkisi fiziksel evrende ortaya çıkan bir eylemin sonucundan sorumlu kimdir? Bu eserde, gerçek ve tüzel kişi kavramlarının yanı sıra "dijital kişi" kavramı incelenmiş, dijital kişiliğin başlangıcı, sonu ve sorumluluk sınırları ele alınmıştır. Blokzincir teknolojisinin merkeziyetsizlik, anonimlik ile işlem mahremiyetini ve güvenliğini sağlamakta olduğu veri tabanında, anonimlik perdesinin hangi koşullarda korunması gerektiği üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda fiziksel sorumluluk ve dijital sorumluluk kavramlarının yanında dijital kişiye bağlı olarak "fijital sorumluluk" kavramı incelenmiştir. Tüm çalışma hukuk ve teknoloji alanındaki kesişimde multidisipliner bir bakış açısı ile oluşturulmuştur.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

I. Kişilik Hakkının Kapsamı
A. Kişi Kavramı ve Türleri
B. Kişiliğin Tanımı
C. Kişiliğin Başlaması ve Sona Ermesi
D. Kişilik Hakkının Tanımı
E. Kişilik Hakkının Öznesi
F. Niteliği İtibariyle Kişilik Hakkı

II. Kişilik Haklarının Muhtevası
A. Hukukumuzda Kişilik Hakkına İlişkin Hükümler ve Görüşler
B. Kişisel Değerlerin Kapsamı

III. Sanal Evrenler ve Türleri
A. Genel
B. Sanal Evrenler
C. Sanal Evrenlerin Bileşenleri

IV. Sanal Evrenlerde Kişilik Hakkı Kavramı ve İhlalleri
A. Genel
B. Sanal Evrenlerde Kişi Kavramı
C. Sanal Evren İşleticisinin Kişilik Hakkı İhlalleri
D. Sanal Evren Kullanıcıları veya Üçüncü Kişilerin Kişilik Hakkı İhlalleri
E. Sanal Evrenlerde Kişisel Veri İhlalleri
F. Kişilik Hakkı İhlallerinde Hukuka Uygunluk Sebepleri

V. Sanal Evrenlerde Kişilik Hakkı İhlalinde Sorumluluk
A. Genel
B. Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Ortaya Çıkan Sorumluluk
C. İnternet Servis Sağlayıcıların Sorumluluğu
D. Aracıların Sorumluluğu
E. Sözleşmesel Sorumluluk
F. Haksız Fiil Sorumluluğu
G. Sanal Evrenlerde Sorumluluk

VI. Sanal Evrenlerde Kişilik Hak İhlallerinde Hukuksal Korunma Yolları
A. Özel Hukuk Hükümlerine Göre Korunma Yolları
B. Sanal Evrenlerde Kişilik Hakkının Korunmasında Usul Kuralları

SONUÇ

KAYNAKÇA