Çocuk, hakkında bir hayli hüküm getirilen Medeni Hukuk düzenlemelerindeki adıyla 'küçük'tür. Küçüğün korunması/kollanması esastır. Kişi olarak görülmeli; büyümesi, gelişmesi, eğitimi, yaşam koşulları itibarıyla ciddiye alınmalıdır. Ülkemizde az denemeyecek sayıdaki ailede eksen çocuktur. Nedenleri türlüdür. Çocukların/küçüklerin 'var' sayılması özne olmalarıyla olasıdır. Eksen ile özne aynı şey değildir! Yüz yaşındaki cumhuriyeti yükseltecek ve yaşatacak yeni nesle ufacık bir katkı ümidiyle.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

ÇOCUK HUKUKU I

ÇOCUK HUKUKU DENİNCE..!
Prof. Dr. Herdem BELEN

AİHM'İN GÜNCEL KARARLARI IŞIĞINDA TÜRK MEDENİ KANUNU'NUN SOYBAĞINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Gülen Sinem TEK

AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÇOCUK RESİMLERİNE YANSIMASI
Doç. Dr. Nermin ÖZCAN ÖZER

ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN SİGORTALILIĞI
Dr. Öğr. Üyesi Şebnem KILIÇ

GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLERİN TÜRKİYE'DE DOĞAN ÇOCUKLARININ TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMASI
Dr. Öğr. Üyesi Begüm SÜZEN

ÇOCUKLARIN NESİLLERARASI İKLİM ADALETİ TALEBİNİN KÖKENİ, PRATİĞİ VE GELECEĞİ
Dr. Öğr. Üyesi Serkan KÖYBAŞI

ÇOCUK HUKUKU II

ÇOCUK HUKUKU II
Prof. Dr. Herdem BELEN

TÜRK HUKUKUNDA KORUYUCU AİLE HİZMETİ
Dr. Öğr. Üyesi Dilşah Buşra KARTAL

ÇOCUK MALLARININ YÖNETİMİ, KULLANILMASI, HARCANMASI VE KORUNMASI
Prof. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR

ÇOCUĞUN TIBBİ MÜDAHALEYE RIZA GÖSTERME HAKKI
Doç. Dr. Selin Sert SÜTÇÜ

ÇOCUĞUN KİŞİSEL VERİLERİNİN TÜRK MEDENİ KANUNU VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNA GÖRE KORUNMASI
Prof. Dr. Ebru CEYLAN