Karşılaştırmalı Hukukta Tokenize Edilmiş Konişmentolar, okuyucuları konşimentoların geçmişinden başlayarak, dezavantajları ve tokenize edilmiş muadillerinin avantajları konusunda bir yolculuğa çıkarmayı hedeflemektedir. Konşimento, uluslararası ticaretin temel taşlarından biridir. Lojistik sektöründeki dijital dönüşüm ve blockchain teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte uluslararası ticarette daha verimli, güvenli ve şeffaf bir sisteme olan ihtiyaç giderek daha belirgin hale gelmiştir. Konşimentoların tokenize edilmesi; malların sınır ötesi taşınması, takip edilmesi ve ticaretinin yapılma şekli bakımından çığır açan bir paradigma değişikliğine yol açma potansiyeline sahiptir. Çalışmamızda, blockchain protokolleri ve akıllı sözleşmeler de dahil olmak üzere tokenizasyonun teknik temelleri ve bunların küresel ticarette güven ve şeffaflığı nasıl kolaylaştırdığına ilişkin perspektifler sunulmaktadır. Ayrıca tokenize konişmentoların uluslararası ticaret kuruluşları ve hukuk sistemleri tarafından benimsenmesi bakımından mevcut hukuki sorunlar, regülasyon konusundaki güncel gelişmeler ve çözüm önerileri de ele alınmaktadır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
GELENEKSEL (KAĞIT) KONİŞMENTO
§1. ROMA İMPARATORLUĞU'NDAN GÜNÜMÜZE KIYMETLİ EVRAKLARIN VE ÖZELLİKLE KONİŞMENTONUN TARİHİ GELİŞİMİ
§2. "GELENEKSEL (KAĞIT) KONİŞMENTO": TANIMI, TÜRLERİ, ÖNEMİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ
I. KONİŞMENTONUN TANIMI VE TÜRLERİ
II. KONİŞMENTONUN ÖNEMİ
III. KONİŞMENTONUN HUKUKİ NİTELİĞİ
A. KIYMETLİ EVRAK (SENET/BELGE OLMA) NİTELİĞİ
B. SÖZLEŞME NİTELİĞİ

İKİNCİ BÖLÜM
ELEKTRONİK KONİŞMENTO
§3. KARŞILAŞTIRMALI HUKUK PERSPEKTİFİNDEN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ELEKTRONİK KONİŞMENTONUN GELİŞİMİ
I. GENEL OLARAK ELEKTRONİK/E-KONİŞMENTO
A. E-KONİŞMENTO'YA GEÇİŞ
B. E-KONİŞMENTONUN TANIMI, AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI
II. E-KONİŞMENTONUN KULLANIMININ YAYGINLAŞMASI İÇİN NEDEN REGÜLASYON GEREKLİDİR?
III. YENİ GELİŞEN TEKNOLOJİLER ÇERÇEVESİNDE E-KONİŞMENTONUN YAYGINLAŞMASINA HUKUKİ BİR ZEMİN HAZIRLAYAN ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUATLAR
A. ULUSLARARASI DÜZENLEMELER
B. ULUSAL DÜZENLEMELER

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
WEB 3.0 TEKNOLOJİLERİ ve ELEKTRONİK KONİŞMENTO'YA YENİDEN BAKIŞ
§4. BLOCKCHAIN KONİŞMENTO
I. NEDEN BLOCKCHAIN KONİŞMENTO: AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI
A. WEB 3.0 DÖNEMİNDE TİCARET DOKÜMANLARI: BLOCKCHAIN VE TOKENİZASYON
B. E-KONİŞMENTONUN TOKENİZE EDİLMESİ VE BLOCKCHAİN KONİŞMENTOLAR: ÖZELLİKLERİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ
II. BLOCKCHAIN KONİŞMENTOLARA BİR ALTERNATİF: NFT KONİŞMENTOLAR
A. NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) KAVRAMI VE GELİŞİMİ
B. NFT KONİŞMENTOLAR
§5. E-KONİŞMENTO, BLOKZİNCİRİ VE NFT TABANLI KONİŞMENTOLARDA ZİLYETLİK PROBLEMİNE ÇÖZÜM ÖNERİSİ: ZİLYETLİK KAVRAMINDAN KONTROL KAVRAMINA
I. GENEL OLARAK ZİLYETLİK PROBLEMİ
II. E-KONİŞMENTO, BLOKZİNCİRİ VE NFT TABANLI KONİŞMENTOLARIN DEVRİNDEKİ ZİLYETLİK SORUNU
A. E-KONİŞMENTONUN DEVRİNDEKİ ZİLYETLİK SORUNU
B. BLOKZİNCİRİ VE NFT TABANLI KONİŞMENTOLARIN DEVRİNDEKİ ZİLYETLİK SORUNU
SONUÇ

KAYNAKÇA