Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı ve İstanbul Tahkim Merkezi işbirliğinde devam eden "Tahkim Okulu" paneller serisinin, Ekim 2020 - Haziran 2021 arasında gerçekleşen panellerinde sunulmuş tebliğleri, Tahkim Okulu Kitaplarının üçüncü cildini teşkil eden bu yayın ile akademisyenler ve uygulamacılarla paylaşmaktan onur ve mutluluk duyuyoruz. "Üçüncü kişi finansmanı (third party funding), hakemlerin tarafsızlık ve bağımsızlığı, hakemin reddi, hakemlerin sorumluluğu, çok taraflı tahkim yargılaması (multi-party arbitration) ve davaların birleştirilmesi, 2021 değişiklikleri ışığında ICC Tahkim Kuralları, tahkimde paralel yargılamalar, görev belgesi ve usuli zaman çizelgesinin hazırlanması, tahkimin usulüne uygulanacak hukuk, tahkimde deliller: tanık ve bilirkişinin rolü, bilirkişi incelemesi ve keşif" Tahkim Okulu'nun bu cildinde incelenen konuları oluşturuyorlar.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

Üçüncü Kişi Finansmanı
Didem Kayalı

Milletlerarası Tahkimde Üçüncü Kişi Finansmanının Güncel Sorunları
Metin Berat Ataseven

Hakemlerin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı
Seçil Etlioğlu Erçetingöz

UNCITRAL Model Kanun ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu Çerçevesinde Hakemin Reddi Usulü
Meltem Ece Oba

Hakemin Reddi
Melissa Balıkçı Sezen

Hakemlerin Sözleşmesel Sorumluluğu
Ömer Faruk Petek

Hakemlerin Özel Hukuk Sorumluluğu
Işık Aslı Han

Şirketler Hukuku İhtilaflarında Çok Taraflı Tahkim ve Bu İhtilaflar İçin Tamamlayıcı Tahkim Kuralları Önerisi
Abdurrahman Kayıklık

Çok Taraflı Tahkim Yargılaması ve Davaların Birleştirilmesi
Fatih Işık

2021 ICC Tahkim Kuralları ile Getirilen Başlıca Değişikliklerin İncelenmesi
M. Ece Uyanık

ICC 2021 Tahkim Kuralları
Mehveş Erdem Kamiloğlu

Milletlerarası Tahkimde Derdestlik İtirazı
Özlem Canbeldek Akın

Yatırım Tahkiminde Paralel Yargılamalar
Tilbe Birengel

İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları Işığında Görev Belgesinin Düzenlenmesi ve Hukuki Sonuçları
Ekin Ömeroğlu

Uygulamada Görev Belgesi ve Usuli Zaman Çizelgesi
Burak Eryiğit

Tahkim Usulüne Uygulanacak Hukuk (I)
Onur Can Saatcıoğlu

Tahkimde Deliller: Tanık, Bilirkişinin Rolü, Bilirkişi İncelemesi ve Keşif
Süleyman Yasir Zorlu