Bu kitap, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin Uluslararası Vergi Araştırmaları Derneği (IFA Türkiye) ile işbirliği halinde, 3 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirdiği "Verginin Geleceğinde Yeniler" başlıklı panelde sunulan tebliğlerin ve 23 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirdiği "Vergide Hep Yeni Kalanlar: "Faizler, Enflasyon Farkları, Kambiyo Yasakları" başlıklı panelde sunulan tebliğlerin derlendiği bir çalışmadır. Kitap, panel konularına uygun biçimde, bir yandan vergilendirmede yeni tartışma alanlarını oluşturan kripto paralar, robotlar, metaverse, uzay ve cinsiyet eşitliği gibi konuları ele alırken, diğer yandan kadim tartışma konularından gider kısıtlamaları, enflasyon düzeltmesi ve kur farkları gibi geleneksel alanları da kapsamaktadır. Sunulan tebliğler, ulusal vergi hukuku açısından eski ve yeni konulara boyut katacak nitelikte olmuş, akademi ve uygulamanın çoğaltıcı örneklerini ortaya koymuştur. Bu çerçevede, elinizdeki eser, içeriğindeki yeni tartışmalar ve eski tartışmalara katkıları ile önemli bir başvuru kaynağı mahiyetini taşıyacaktır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

Verginin Geleceğinde Yeniler
Panel Tebliğleri

Oturum Bir
Vergi Politikalarında Merkezsizleşme: Devletler v. Uluslararası Örgütler

Oturum İki
Vergi Nesnelerinde Dijitalleşme: Paralar v. Kripto Metalar

Oturum Üç
Vergi Öznelerinde Makineleşme: İnsanlar v. Robotlar

Oturum Dört
Vergi Mekanlarında Maddesizleşme: Universe v. Metaverse

Oturum Beş
Vergide Cinsiyetsizleşme: Dişil v. Eril

Vergide Hep Yeni Kalanlar: Faizler, Enflasyon Farkları, Kambiyo Yasakları
Panel Tebliğleri

Oturum Bir
Finansman Gider Kısıtlaması: Geçmişin İzinde Bugünün Aynasında Başa Dönmek

Oturum İki
Enflasyon Düzeltmesi Ertelemesi:
Bir Labirentin Sarmalında Başa Dönmek

Oturum Üç
Kambiyo Yasakları: Kanunilik İlkesinin Çemberinde Başlangıç Noktasına Geri Dönmek