(Ticaret Hukuku Cilt II)

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Hazırlanmıştır

İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Kurum Sınavları, Bankalar, KPSS

Son baskısı 2010 Ekimde yapılan kitabımızın, yeni baskısı 1 Temmuz 2012'de yürürlüğe girecek yeni Türk Ticaret Kanunu'na (ve Türk Borçlar Kanunu'na) göre hazırlanmıştır. Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun en çok değişikliğe uğrayan kitabı, şirketler hukukudur. Yeni Kanun, pek çok yeni hüküm getirmiştir. Yeni TTK'da şirketler hukuku kısmı, yüz maddeden fazla artmıştır. Şirketler hukuku cildinin boyutunun diğer ciltlere göre (ticarî işletme ve kıymetli evrak) neden daha kapsamlı olduğunun yanıtı burada gizlidir. Şirketler hukuku cildi hazırlanırken, madde ve madde gerekçelerinden yararlanılsa da, sadece bundan ibaret bir kitap da yazılmamıştır. Konular olabildiğince sistematik bir şekilde okuyucunun karşısına çıkarılmış; Türk ve İsviçre literatürünün temel eserlerinden yararlanılmıştır. Yine özgün şemalarla konular somutlaştırılmaya çalışılmıştır. Kitap eski baskıya nazaran yeniden ve baştan yazılmıştır denilse, sanırız abartı olmaz. Şirketler hukukunun kapsamının bu denli genişliği ve okuyucunun ihtiyacı olan cildi alma isteğini karşılama gayesi, kitabın bölünmesinin temel nedenlerindendir. Diğer ciltlerde olduğu gibi, burada da kavramsal açıklamalar kutucuklar içine yerleştirilmiştir. Bu kavramsal açıklamalar konuların kavranmasında yardımcı olacak, hukukçu olmayan okuyucuların da konuları rahatça anlamasını sağlayacaktır.
(Arka Kapak Yazısı)