Milletlerarası Tahkim ve Usul Hukukuna İlişkin Güncel Meseleler kitabı tahkime elverişlilik, tahkimde delil ikamesi, hakkaniyete göre uyuşmazlık çözümleri, yatırım uyuşmazlıkları ile milletlerarası yetki sözleşmeleri, e-sporcu sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda Türk mahkemelerinin yetkisi ve cezalandırıcı tazminat içeren yabancı mahkeme kararlarının Türkiye'de tenfizini konu edinmektedir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

ABD, İsviçre ve Türk Hukukunda Fikri Mülkiyet Hakkına
İlişkin Uyuşmazlıkların Tahkime Elverişliliği
Ayşenur Öztürk

Milletlerarası Tahkimde Delil İkamesi Hakkında Prag Kuralları ve IBA Kuralları'nın Karşılaştırılması
Baver Mazlum Mert / Süheyla Ahsen Türkmen

Milletlerarası Ticari Tahkimde Uyuşmazlıkların Ex Aequo Et Bono Çözümü ve Basketbol Tahkim Mahkemesi (BAT) Örneği
Can Yöney

Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Bakımından Reform Önerileri
Ekin Deniz İlhan

Milletlerarası Özel Hukukta Yetki Sözleşmeleri
Gizem Yılmaz

E-sporcu Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi
Seçil Etlioğlu Erçetingöz

Cezalandırıcı Tazminat (Punitive Damages) İçeren Yabancı Mahkeme Kararlarının Türk Hukukunda Tenfizi
Sercan Çavuşoğlu