Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bülteni (KHAS Hukuk Bülteni), güncel hukuki sorunların, mevzuat değişikliklerinin değerlendirilmesini ve mahkeme kararlarının incelenmesini konu alan çalışmaların elektronik ortamda paylaşılması amacıyla Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 2020 yılının Kasım ayında oluşturulan bir alandır. Bu eser, 2021-2022 akademik yılı süresince KHAS Hukuk Bülteni'nde yayımlanan çalışmaların derlemesidir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

HAKSIZ TİCARİ UYGULAMA KAVRAMI PERSPEKTİFİNDEN LOOT BOX
Ar. Gör. Ahmet ABUT

KONAKLAMA VERGİSİ
Ar. Gör. Sıla ADAK

KARAR İNCELEMESİ: ALMAN FEDERAL MAHKEMESİNİN (BGH) 14.10.1986 TARİHLİ NENA KARARI
Dr. Elif Beyza AKKANAT-ÖZTÜRK

İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ PERSPEKTİFİYLE IRK YA DA DİN TEMELLİ NEFRET SÖYLEMİ
Dr. Öğr. Üyesi Aysun ALTUNKAŞ

İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN RİSKLER AÇISINDAN JOHNSON V. MONSANTO CO. DAVASINA BİR BAKIŞ
Dr. Öğr. Üyesi Gizem ARSLAN

RÖMORKAJ ÜCRETİ İÇİN GEMİ ÜZERİNDE HAPİS HAKKININ DOĞUMU ÜZERİNE BİR İNCELEME
Ar. Gör. Yavuz Can ASLAN

TRANSSEKSÜELLERİN KİŞİLİK HAKKI BAĞLAMINDA AD DEĞİŞİKLİĞİNİN 'HAKLI SEBEP' ŞARTI
Dr. Öğr. Üyesi Kemal ATASOY

HUKUKUN YAPISÖKÜMÜ ÜZERİNE BİR HİKAYE: FULLMETAL ALCHEMİST
Ar. Gör. Doğukan BİNGÖL

AÇIK HÜKMÜN YOKLUĞUNDA, KAPALI ANONİM ORTAKLIKLARDA ÖRTÜLÜ KAZANÇ AKTARIMI
Dr. Öğretim Üyesi Rifat CANKAT

ŞİKAYET PLATFORMLARININ FAALİYETLERİNİN HAKSIZ REKABET ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
Ar. Gör. Alican ÇALIŞKAN

DIGITAL MARKETS ACT ('DİJİTAL PİYASALAR KANUNU') ÇEVİRİ VE İNCELEMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Emine DEVELİ AYVERDİ

REKABET HUKUKU VE HAKSIZ REKABET ÇERÇEVESİNDEN KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ FİYAT
Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer EROĞLU

DİJİTAL PLATFORMLAR VE MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK
Dr. iur. Biset Sena GÜNEŞ

BEKLENEN KRİPTO VARLIK DÜZENLEMESİ ÜZERİNE NOTLAR
Av. Dr. Davut GÜRSES

ŞİDDET VE TACİZDEN ARINMIŞ BİR ÇALIŞMA YAŞAMINA DOĞRU!...
Prof. Dr. Ali GÜZEL

ÇALIŞMA YAŞAMINDA "YENİ NORMAL" ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
Dr. Hande HEPER

YENİDEN KİRALAMA YASAĞI (TBK M. 355) İLE İLGİLİ BAZI TARTIŞMALI HUSUSLAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Dr. Öğr. Üyesi Erhan KANIŞLI

MİLLETLERARASI TAHKİMDE DELİLLERİN TOPLANMASINA İLİŞKİN 2020 IBA DELİL KURALLARI İLE GETİRİLEN YENİLİKLER
Dr. Öğr. Üyesi Ekin ÖMEROĞLU

TÜRKİYE'DE LAİKLİK İLKESİNİN DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
Ar. Gör. Tevfik Can PEKER

BİR TASAVVUR OLARAK HAYVANLARA KİŞİLİK TANINMASI
Prof. Dr. İpek SAĞLAM

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'DA YAPILAN KANUN DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVESİNDE YARGITAY İÇTİHADININ GEÇERLİLİĞİ SORUNU
Doç. Dr. Kerem Cem SANLI

TİHEK'İN 14.9.2021 TARİHLİ KARARI VE TEMEL HAKLARIN ÖZEL HUKUKA ETKİSİ IŞIĞINDA BİR KİŞİLİK HAKKI İHLALİ OLARAK AYRIMCILIK
Ar. Gör. Z. Gizem SAYIN

AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNİN AZİL VEYA İSTİFA İLE SONLANMASI DURUMUNDA AVUKAT ÜCRET VE TAZMİNAT TALEP EDEBİLİR Mİ?
Doç. Dr. Ayşe Nilay ŞENOL

DİJİTAL MEDYA VE HABERLERDEKİ 'MAĞDUR ÇOCUKLARIN' HUKUKİ DURUMUNA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
Dr. Öğr. Üyesi Cemile TURGUT

TÜKETİCİ İŞLEMİ AÇISINDAN KONUT ALIMLARINDA "YATIRIM AMACI"NIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Doç. Dr. Özge UZUN KAZMACI
Doç. Dr. Esra HAMAMCIOĞLU

İTALYA FUTBOL FEDERASYONUNUN KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ HAKKINDA (3 ŞUBAT 2021 TARİHLİ, C-155/19 VE C-156/19 SAYILI BİRLEŞEN KARAR NUMARALI) AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI KARARI
Ar. Gör. Atakan UZUN

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'NDE TESCİL EDİLEN İLK ESAS SÖZLEŞMESEL TAHKİM ŞARTINA İLİŞKİN TESPİTLER
Dr. Öğr. Üyesi Cem VEZİROĞLU
Av. Kadir ÇEVİKBAŞ

ZAMANIN TİCARİLEŞTİRİLMESİ VE BÜYÜK İSTİFA
Prof. Dr. A. Erinç YELDAN

"SQUID GAME" DİZİSİ ÖRNEĞİNDEN YOLA ÇIKARAK KİŞİ DOKUNULMAZLIKLARINI ZEDELEYEN SÖZLEŞMELERE İLİŞKİN BİR İNCELEME
Dr. Öğr. Üyesi Burcu ZENGİN ÖZKÜÇÜKPARLAK