Modern hukuk düzeninin temelde eşitlikçi yapısı, toplumsal cinsiyet kalıpları nedeniyle bireyler arasında tam olarak yer edinememiş, toplum tarafından cinsiyet farklılıklarına ve cinsel yönelimlere atfedilen farklı roller sebebiyle herkes için eşit bir hukuk düzeni gerçek anlamıyla kurulamamıştır. Elinizde tuttuğunuz bu kitapta, farklı hukuk disiplinlerinden pek çok konuda, toplumsal cinsiyetin olumsuz etkilerini bulmak ve hukuk düzeninde açtığı yaraların izlerini görmek mümkündür. 2019 yılından bu yana düzenli olarak yayınlanan Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk serisinin dördüncü cildiyle, önceki çalışmalarda olduğu gibi, okuyucuya geniş bir eleştiri perspektifi sunulmuş, hukukun farklı alanlarında toplumsal cinsiyet sorunları tespit edilmiş ve hukukun cinsiyet eşitsizliği konusunda aksayan yönleri bir bir mercek altına alınmıştır. Medeni hukuktan ceza hukukuna, ticaret hukukundan idare hukukuna, insan hakları hukukundan hukuk sosyolojisine kadar pek çok alanda toplumsal cinsiyet sorunlarını merkeze alan bu çalışma, pek çok mozaik taşını bir tabloda bir araya getirerek, geleceğe yönelik bir projeksiyon sunmaktadır. Amacımız, farklılıkların eşitsizliğe çok kolay evrildiği günümüz toplumunda, hukukun toplumsal cinsiyet kalıplarını aşmasına yardımcı olmaktır. Her bir makalede büyük bir titizlik ve hassasiyetle işlenen toplumsal cinsiyet konuları, bir kez daha okuyucunun istifadesine sunulmuştur.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

COVID-19 SALGIN SÜRECİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ AÇISINDAN KADIN HAK İHLALLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
Anıl ERGUN

TCK'DA KADINLARA ÖZGÜ BİR SUÇ OLARAK ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇU VE AVUSTURYA CEZA HUKUKU'NDAKİ DÜZENLEMEYE KISA BİR BAKIŞ
Arzu AŞÇI

GÜNCEL YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE BİRLİKTE VELAYET
Doğan KARA

GÖRSEL MEDYA YAYINLARINDAKİ TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISININ RTÜK VE İDARİ YARGI KARARLARINA YANSIMALARI
Murat Buğra TAHTALI

TÜRKİYE'DE HUKUKUN ÜRETİMİNDE KADININ YERİ: CAM TAVANLARIN ALTINDA GÖRECELİ VE GİZLİ BİR ANLAŞMANIN VARLIĞININ İZİNİ SÜRMEK
Mutlu KAĞITCIOĞLU

İNSAN HAKLARINA DAYANAN BİR YAKLAŞIMLA "OBSTETRİK ŞİDDET" KAVRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Nagehan GÜRBÜZ ERSOY

ERKEK ÇOCUĞA YÖNELİK TIBBİ GEREKLİLİK ŞARTI TAŞIMAYAN SÜNNET UYGULAMASININ RIZA VE ÜSTÜN ÖZEL YARAR BAKIMINDAN HUKUKA UYGUNLUĞU
Pınar GÜZEL

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİNDE İDARİ İŞLEVİN ÖNEMİ: 6284 SAYILI KANUN'DA YER ALAN KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ÇERÇEVESİNDE BİR İNCELEME
Sezin ÖZTOPRAK

NEFRET VE AYRIMCILIK SUÇUNUN CİNSİYET FARKLILIĞINDAN KAYNAKLI İŞLENMESİ
Uğur AŞKIN

ERİL TAHAKKÜMÜN BİR DİĞER YÜZÜ: PANTOLON YASAĞI
Zeynep Özlem ÜSKÜL ENGİN
Dolunay ÇÖREK AKYILDIZ