Belki günün birinde, bugün ancak hayal edilen toplumsal cinsiyet sınırlarına çarpmadan var olabilen, eşit ve özgür bir insan tanımının yapılabildiği, düşünsel ve siyasi bir iklim oluşur. Ancak bu ortam gerçekleşene dek toplumsal cinsiyet kalıpları, bunların yarattığı eşitsizlikler, adaletsizlikler akademisyenlerin ilgi alanına girmeye devam edecektir. Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk serisinin temel amacı, bu sorunların hukuk cephesini ortaya çıkarmak ve tartışmaya açmaktır. Aynı zamanda hukukun çeşitli disiplinlerinde uzman kişilerin kendi alanlarındaki sorunlara bu eksende yaklaşımını ortaya koyabileceği bir platform hazırlamaktır. Bu bağlamda serinin üçüncü cildi de ceza hukukundan mülteci hukukuna, medeni hukuktan iş hukukuna pek çok alanda mevcut bilinegelenleri okuyucunun da eleştirisine açan geniş bir perspektif sunmayı hedeflemektedir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

ASKERİ CEZA KANUNU'NUN 153. MADDESİNİN ÖZEL YAŞAMIN KORUNMASI BAĞLAMINDA HAK İHLALİ OLUŞTURMASI
Ali SAÇAR

FEMİNİST HUKUK TEORİSİNİN ULUSLARARASI MÜLTECİ HUKUKUNA MÜDAHALESİ: TOPLUMSAL CİNSİYETE BAĞLI ZULÜM
Ayşe GÜNEŞ

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NİN GÖÇMEN KADINLARIN KORUNMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ: ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME
Ebru DEMİR

KADIN HAKLARI MÜCADELESİNE İHTİMAM ETİĞİYLE BAK(AMA)MAK: BEYAZ FEMİNİZM ÖRNEĞİ
Elif Can ÇALICI

QUEER HUKUK ÇALIŞMALARI
Güneş ÇAP

BİR SANAT FORMU OLARAK KOKUNUN MARKALAŞMA SÜRECİ İÇİN VERİLEN MÜCADALE: CHANEL NO.5 ÖRNEĞİ ve PARFÜMLERİN MARKA OLARAK TESCİLİNE İLİŞKİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Hakan BİLGEÇ
Nisa SUNCA

AVRUPA BİRLİĞİ'NİN 2021/0050 SAYILI DİREKTİF TASARISI IŞIĞINDA TÜRK HUKUKUNDA (CİNSİYETLER ARASINDAKİ) ÜCRETTE EŞİTLİK VE ŞEFFAFLIK İLKESİ
Hazal TOLU YILMAZ
Burak SÖNMEZ

AİLE HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜĞÜN İHLALİ SUÇUNUN GEBE KADINA KARŞI İŞLENMESİ (TCK M.233/2)
Korhan YEĞRİM

BEDENSEL ZARARA BAĞLI OLARAK MADDİ ZARAR KAVRAMI VE EV EMEĞİNİN EKONOMİK DEĞERİ
Özgün ÇELEBİ

AVRUPA ANONİM ORTAKLIKLAR HUKUKLARI EKSENİNDE YÖNETİM KURULUNDA EŞİT CİNSİYET TEMSİLİ DÜZENLEMELERİ
Rifat CANKAT
H. Dilara ABBASOĞLU

AVRUPA BİRLİĞİ 5 VE 6. GENİŞLEME DÖNEMLERİNDE ÜYE OLAN ÜLKELER VE TÜRKİYE'DE KADINLARIN DEMOKRATİK SÜREÇLERE KATILIM DÜZEYLERİNİN KOPENHAG KRİTERLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Zeynep Banu DALAMAN

BÜLENT ERSOY'UN TRANSSEKSÜELLİĞİ NEDENİYLE SANAT İCRA ETME HAKKININ ENGELLENMESİ
Zeynep Özlem ÜSKÜL ENGİN