Özel Ceza Hukuku serisinin XI. son cildinin yayımı nedeni ile mutluluğumuzun sınırsızlığını öncelikle belirtmek isteriz. Serinin I. cildinin yayım tarihi olan 2017'den bu yana geçen beş yılda, çeşitli fakültelerde öğretim üyesi olan bizler bu sonuca ulaştığımız için gururlu ve sevinçliyiz. Çünkü, çok zor bir çalışmayı birlikte tamamladık ve Türk Ceza Kanunu içinde yer alan 267 suçu, unsurları, öğretide ileri sürülen çeşitli görüşleri, Yargıtay kararları ile birlikte inceledik. Umarız bu çalışmalar sonucu yayınlanan XI. cilt ile tamamlanan "Özel Ceza Hukuku" başvuru kitapları düzeyinde, hukuk dünyamız için yararlı olur.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

DEVLETİN EGEMENLİK ALAMETLERİNE ve ORGANLARININ SAYGINLIĞINA KARŞI SUÇLAR
DEVLETİN EGEMENLİK ALAMETLERİNE ve ORGANLARININ SAYGINLIĞINA KARŞI SUÇLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ
CUMHURBAŞKANINA HAKARET
DEVLETİN EGEMENLİK ALAMETLERİNİ AŞAĞILAMA
TÜRK MİLLETİNİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ, DEVLETİN KURUM ve ORGANLARINI AŞAĞILAMA

DEVLETİN GÜVENLİĞİNE KARŞI SUÇLAR
DEVLETİN GÜVENLİĞİNE KARŞI SUÇLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ
DEVLETİN BİRLİĞİNİ ve ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAK
DÜŞMANLA İŞBİRLİĞİ YAPMA
DEVLETE KARŞI SAVAŞA TAHRİK
TEMEL MİLLİ YARARLARA KARŞI FAALİYETTE BULUNMAK İÇİN YARAR SAĞLAMA
YABANCI DEVLET ALEYHİNE ASKER TOPLAMA
ASKERİ TESİSLERİ TAHRİP ve DÜŞMAN ASKERİ HAREKETLERİ YARARINA ANLAŞMA
DÜŞMAN DEVLETE MADDİ ve MALİ YARDIM

ANAYASAL DÜZENE ve BU DÜZENİN İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR
ANAYASAL DÜZENE ve BU DÜZENİN İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ
ANAYASAYI İHLAL
CUMHURBAŞKANINA SUİKAST ve FİİLİ SALDIRI
YASAMA ORGANINA KARŞI SUÇ
HÜKÜMETE KARŞI SUÇ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİNE KARŞI SİLAHLI İSYAN
SİLAHLI ÖRGÜTLENME
SİLAH SAĞLAMA
SUÇ İÇİN ANLAŞMA

MİLLİ SAVUNMAYA KARŞI SUÇLAR
MİLLİ SAVUNMAYA KARŞI SUÇLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ
ASKERİ KOMUTANLIKLARIN GASBI
HALKI ASKERLİKTEN SOĞUTMA
ASKERLERİ İTAATSİZLİĞE TEŞVİK
YABANCI HİZMETİNE ASKER YAZMA, YAZILMA SUÇU
SAVAŞ ZAMANINDA EMİRLERE UYMAMA
SAVAŞ ZAMANINDA YÜKÜMLÜLÜKLER
SAVAŞTA YALAN HABER YAYMA
SEFERBERLİKLE İLGİLİ GÖREVİN İHMALİ
DÜŞMANDAN UNVAN ve BENZERİ PAYELER KABULÜ

DEVLET SIRLARINA KARŞI SUÇLAR ve CASUSLUK
DEVLET SIRLARINA KARŞI SUÇLAR ve CASUSLUK İLE İLGİLİ SUÇLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ
DEVLETİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN BELGELER
DEVLETİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLERİ TEMİN ETME
SİYASAL veya ASKERİ CASUSLUK
DEVLETİN GÜVENLİĞİNE, SİYASAL YARARLARINA İLİŞKİN ve GİZLİ KALMASI GEREKEN BİLGİLERİ AÇIKLAMA
ULUSLARARASI CASUSLUK
ASKERİ YASAK BÖLGELERE GİRME
DEVLET SIRLARINDAN YARARLANMA ve DEVLET HİZMETLERİNDE SADAKATSİZLİK
YASAKLANAN BİLGİLERİ TEMİN
YASAKLANAN BİLGİLERİN CASUSLUK MAKSADIYLA TEMİNİ
YASAKLANAN BİLGİLERİ AÇIKLAMA ve YASAKLANAN BİLGİLERİ SİYASAL veya ASKERİ CASUSLUK MAKSADIYLA AÇIKLAMA
TAKSİR SONUCU CASUSLUK FİİLLERİNİN İŞLENMESİ
DEVLET GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ BELGELERİ ELİNDE BULUNDURMA

YABANCI DEVLETLERLE OLAN İLİŞKİLERE KARŞI SUÇLAR
YABANCI DEVLETLERLE OLAN İLİŞKİLERE KARŞI SUÇLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ
YABANCI DEVLET BAŞKANINA KARŞI SUÇ
YABANCI DEVLET BAYRAĞINA KARŞI HAKARET
YABANCI DEVLET TEMSİLCİLERİNE KARŞI SUÇ