Temel Arabuluculuk Eğitim Kitabı, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, HUAK Yönetmeliği, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi ve Arabuluculuk Etik Kuralları dikkate alınarak hazırlanan 650 soru, cevap anahtarı ve gerekçeli cevapları ile 100 sorudan oluşan bir deneme sınavı ile cevap anahtarından oluşan bu kitap, arabuluculuk eğitimlerine ve arabuluculuk sınavına hazırlanan adaylara katkı sağlamak amacıyla alanında uzman akademisyen ve uygulayıcılar tarafından kaleme alınmıştır. Temel Arabuluculuk Eğitim Kitabındaki, modül sırasına uygun olarak her modül için eşit sayıda soru belirlenmiş, her modüle ilişkin soruların hemen ardından yer verilen ilgili modüle ilişkin gerekçeli cevaplar bölümünde, "Temel Arabuluculuk Eğitim Kitabı" ile "Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu", "HUAK Yönetmeliği", "Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi" ve "Arabuluculuk Etik Kuralları" çerçevesinde mevzuat metinlerine uygun gerekçeli yanıtlara yer verilmiştir. Arabuluculuk eğitimi veren eğitmenler ile uygulamacılara, arabuluculuk eğitimlerine katılan, arabuluculuk sınavına hazırlanan adaylara arabuluculuk eğitimleri, arabuluculuk sınavına hazırlık ve arabuluculuk uygulamalarında katkı sağlaması dileğiyle.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

MODÜL 1- Çatışma Teorisi (Test Soruları)

MODÜL 1- Çatışma Teorisi (Gerekçeli Cevaplar)

MODÜL 2 - Arabuluculuk Nedir? (Test Soruları)

MODÜL 2- Arabuluculuk Nedir? (Gerekçeli Cevaplar)

MODÜL 3- Arabuluculuk Sürecinin Temel İlkeleri (Test Soruları)

MODÜL 3- İlkeler (Gerekçeli Cevaplar)

MODÜL 4- Arabulucu Kimdir? (Test Soruları)

MODÜL 4- Arabulucu Kimdir? (Gerekçeli Cevaplar)

MODÜL 5 - Arabuluculuk Aşamalarının Gözden Geçirilmesi (Test Soruları)

MODÜL 5 - Arabuluculuk Aşamalarının Gözden Geçirilmesi (Gerekçeli Cevaplar)

MODÜL 6 Hazırlık Aşaması (Test Soruları)

MODÜL 6 Hazırlık Aşaması- (Gerekçeli Cevaplar)

MODÜL 7 - Başlangıç Aşaması (Test Soruları)

MODÜL 7 - Başlangıç Aşaması (Gerekçeli Cevaplar)

MODÜL 8 - İnceleme Aşaması (Test Soruları)

MODÜL 8- İnceleme Aşaması (Gerekçeli Cevaplar)

MODÜL 9-Müzakere Aşaması (Test Soruları)

MODÜL 9- Müzakere Aşaması (Gerekçeli Cevaplar)

MODÜL 10- Sonuç/Anlaşma Aşaması (Test Soruları)

MODÜL 10-Sonuç/Anlaşma Aşaması (Gerekçeli Cevaplar)

MODÜL 12- Arabuluculuk Mevzuatı (Test Soruları)

MODÜL 12-Arabuluculuk Mevzuatı (Gerekçeli Cevaplar)

MODÜL 13- Arabuluculukta Etik (Test Soruları)

MODÜL 13 - Arabuluculukta Etik (Gerekçeli Cevaplar)

MODÜL 14-Arabuluculukta Taraf Vekilliği (Test Soruları)

MODÜL 14- Arabuluculukta Taraf Vekilliği (Gerekçeli Cevaplar)

DENEME SINAVI