Çeviren:Caner Birdal

Adam Ferguson, 1723-1816 yılları arasında yaşamış İskoç Aydınlanması düşünürlerindendir. Çalışmalarıyla İskoç düşünce hayatına önemli katkılar sunan ve kendinden sonra gelen birçok düşünürü etkileyen Ferguson'ın çeviriye konu olan eseri Institutes of Moral Philosophy, düşünürün Edinburgh Üniversitesinde verdiği ahlak felsefesi dersleri için hazırlamış olduğu ders notlarından oluşmaktadır. Eser; Fransızca, Almanca, Rusça başta olmak üzere birçok dile çevrilmiş, dünyanın çeşitli üniversitelerinde okutulmuştur. Düşünürün eşine az rastlanır şekilde teolojiyi de kapsayan düşünsel çerçevesi, John Austin'in analitik pozitivizmine uzanan çizginin hareket noktasını oluşturmuş olduğu kanaatini uyandırmaktadır. Eser, pozitif hukukun liberal temellerinin öğrenilmesi açısından değer taşımaktadır.(ARKA KAPAKTAN)

İçindekiler

Ahlak Felsefesi Kurumları
Giriş
I. Genel Olarak Bilgi Üzerine
II. Çalışma Konuları Üzerine
III. Doğa Yasaları Üzerine
IV. Teori Üzerine
V. Bilimin İlerlemesini Geciktiren Nedenler
VI. Hem Spekülatif Felsefede Hem de Ortak Yaşamda Takip Edilecek Aklın İlkeleri
VII. Ahlak Felsefesi Üzerine
VIII. Pnömatik (Pneumatics/Ruhbilim) Üzerine

BÖLÜM I
İNSANIN DOĞAL TARİHİ
1. Türlerin Tarihi
2. Bireyin Tarihi

BÖLÜM II
ZİHİN TEORİSİ
1. Genel Gözlemler
2. Zihnin Tarihinden Toplanan Fiziksel Yasa Örnekleri
3. Yukarıda Anılan Yasaların Çıkar, Öykünme, Gurur, Kibir, Dürüstlük, Ahlaki Tasvip Fenomenlerini Açıklamaya Uygulanması
4. Doğa ve İnsan Ruhunun Gelecek Görünümü Üzerine

BÖLÜM III
TANRI BİLGİSİ ÜZERİNE
1. Tanrı'nın Varlığı Üzerine
2. Tanrı'nın Sıfatları Üzerine
3. Bir Gelecek Durumu Üzerine

BÖLÜM IV
AHLAK YASALARI VE BU YASALARIN EN GENEL UYGULAMALARI ÜZERİNE
1. Tanımlar
2. İyi ve Kötü Üzerine
3. Ahlak Yasası ve Bu Yasanın Uygulanabilir Olduğu Konular Üzerine

BÖLÜM V
HUKUK ÜZERİNE
1. Zorlayıcı Yasanın Temelleri Üzerine
2. Genel Olarak İnsanların Hakları Üzerine
3. Genel Olarak Savunma Yasası
4. Farklı Hak Çeşitleri Üzerine
5. Genel Olarak İktisabın Yasaları Üzerine
6. El Koyma Yasası
7. Emek Yoluyla İktisabın Yasaları
8. Sözleşmeyle İktisabın Yasaları
9. Hakkın Kaybedilmesi Nedeniyle İktisabın Yasaları Üzerine
10. Belirli Haklar için Geçerli Olan İktisap Yasası Üzerine
11. Savunma Yasası Üzerine

BÖLÜM VI
KAZUİSTİK AHLAK ANLAYIŞI (CASUISTRY) ÜZERİNE
1. Genel Olarak Yükümlülük Yaptırımları Üzerine
2. Dinin Yaptırımları Üzerine
3. Kamusal Şöhretin Yaptırımları
4. Vicdanın Yaptırımları Üzerine
5. Dışsal Eylemlerde Erdem Eğilimi Üzerine

BÖLÜM VII
POLİTİKA ÜZERİNE
1. Giriş
2. Kamu Ekonomisi Üzerine
3. Politik Hukuk Üzerine