EDİTÖRLER:
Prof. Dr. İ. Yılmaz Aslan (İstanbul Aydın Üniversitesi)
Doç. Dr. Gamze Aşçıoğlu Öz (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Değerli okuyucular, bu armağan kitap akademik yaşamının 60. yılına gelirken, Hocamız Doç. Dr. Nurkut İNAN'a, Onun yetiştirdiği bizlerin bir vefa göstergesi, şükran duygularımızın ve topyekun gönül borcumuzun ifadesidir. Kitap, kitaba katkı yapmak istediğini belirterek heyecanımıza ortak olan kimi doğrudan Nurkut Hoca'nın öğrencisi, kimi mesai arkadaşı, kimi çeşitli platformlarda birlikte çalışma fırsatı bulmuş akademisyen, avukat ve uzmanların yazılarını bir araya getirmiştir.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM
HAKEMSİZ MAKALELER

REKABET HUKUKUNA İLİŞKİN HAKEMSİZ MAKALELER

REKABET HUKUKUNDA BİLGİ İSTEME YETKİSİ
Prof. Dr. İ. Yılmaz ASLAN

REKABET KURULUNCA VERİLEN TEMEL PARA CEZALARINA ESAS ALINAN CİROYA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM

DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE'DE REKABET HUKUKU EĞİTİMİ
Doç. Dr. Gamze AŞÇIOĞLU ÖZ

TOPLA-DAĞIT (HUB&SPOKE) ANLAŞMALARININ HUKUKU VE EKONOMİSİ
Doç. Dr. Fatih Cemil ÖZBUĞDAY
Metin PEKTAŞ
Av. Derviş Boran BEYSÜLEN
Av. Deniz KIVANÇ

TÜRK REKABET HUKUKUNDA YAPISAL TEDBİR: KAMU HUKUKU PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
Doç. Dr. K. Burak ÖZTÜRK

COMPETITION LAW AS A REMEDY FOR THE ENERGY SECTOR
Dr. R. Gülmisal AKKALE ÇELEBİ

SİGORTA SEKTÖRÜNDE REKABET HUKUKU UYGULAMALARI; REKABET Mİ? MUAFİYET Mİ? REGÜLASYON MU?
Av. Dr. LL.M. Oğuzkan GÜZEL

KÖK TARTIŞMALARA DÖNÜŞ - MEHAZ AVRUPA BİRLİĞİ KARARLARI IŞIĞINDA TÜRK REKABET HUKUKUNDA AMAÇ YÖNÜNDEN REKABETİ KISITLAYICI ANLAŞMALAR
Av. Bora İKİLER
Av. Aslı AK

DİKEY İLİŞKİLERDE UYUMLU EYLEM KARİNESİNİN UYGULANMASI
Av. Can AKÇAOĞLU
Av. Fatma DEVRİM
Av. Melike Gamze AKSOY

İŞGÜCÜ PAZARLARINDA REKABET HUKUKU UYGULAMALARI: ABD YAKLAŞIMININ TÜRK HUKUKU YÖNÜNDEN UYGULANABİLİRLİĞİ
Av. Şahin ARDIYOK
Av. Hazar BAŞAR

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK REKABET HUKUKUNDA NE BIS IN IDEM İLKESİ
Av. Ramiz ARSLAN

FESİH SONRASI REKABET YASAKLARININ DÜNÜ VE BUGÜNÜ
Armanç CANBEYLİ
Selçukhan ÜNEKBAŞ

REKABET KURULU KARARLARI IŞIĞINDA YERİNDE İNCELEME YETKİSİNİN GELİŞİMİ
Av. Gülçin DERE

DİJİTAL VERİLERİN İNCELENMESİ TEMELİNDE YERİNDE İNCELEMENİN ENGELLENMESİ/ZORLAŞTIRILMASI VE İNCELEMEYE YARDIMCI OLUNMAMASI HALİ KURUMUNUN UYGULANMA PRENSİPLERİ
Mehmet GERÇEK
Ahmet YALÇIN

İŞGÜCÜ PİYASALARINDAKİ REKABET HUKUKU UNSURLARINA YÖNELİK KÜRESEL DEĞERLENDİRMELER: İSTİHDAM ETMEMEYE VE ÜCRETİ BİRLİKTE BELİRLEMEYE YÖNELİK CENTİLMENLİK ANLAŞMALARI
Av. Gönenç GÜRKAYNAK
Av. O. Onur ÖZGÜMÜŞ
Av. S. Buğrahan KÖROĞLU
Av. Su AKGÜL

TÜRK REKABET HUKUKUNUN ÜVEY EVLADI: ŞİKAYETÇİ
Av. Reşit GÜRPINAR

FİNANSAL PİYASALARDA REKABET HUKUKU UYGULAMALARI
Av. Mert KARAMUSTAFAOĞLU
Metin PEKTAŞ
Av. Deniz KIVANÇ

DÜNYADAKİ GÜNCEL TARTIŞMALAR IŞIĞINDA HUB-AND-SPOKE İŞ BİRLİKLERİNİN HUKUKİ TASNİFİ VE TÜRK REKABET KURULU UYGULAMASINDAN ÖRNEKLER
Av. Meryem Kübra ŞIVGIN
Av. Yavuz Selim YILDIZ

GÜNCEL REKABET KURULU KARARLARI IŞIĞINDA TEŞEBBÜS BİRLİKLERİ ARACILIĞIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN REKABETE DUYARLI BİLGİ PAYLAŞIMI UYGULAMALARI
Av. Orhan ÜNAL

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜ PERSPEKTİFİNDEN KAMU İLE ÖZEL GİRİŞİMLER ARASINDA REKABETÇİ DENGENİN TESİSİ & DÜNYA UYGULAMALARI
M. Safa UYGUR
Av. Orhan ÜNAL
Av. Ali Mert ŞAHAN

HUKUKUN DİĞER ALANLARINA İLİŞKİN MAKALELER

GERÇEK KİŞİ TACİR TİCARÎ İŞLETMESİYLE İLGİLİ OLMAYAN İŞLERDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR HAKKINDA YETKİ SÖZLEŞMESİ YAPABİLİR Mİ?
Prof. Dr. İsmail KIRCA
Dr. Öğr. Üyesi Ufuk TEKİN

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VE TÜRKİYE
Arb. Av. Ece Fatma ASLAN

LİMİTED ŞİRKETTE ÇIKMA HAKKI
Av. Meltem YAMAN

MİLLETLERARASI TAHKİMDE İPTAL DAVASI
Av. Murat ATAÇ
Av. Meltem YAMAN

İKİNCİ BÖLÜM HAKEMLİ MAKALELER

REKABET HUKUKUNA İLİŞKİN HAKEMLİ MAKALELER

REKABET KURULUNUN DİJİTAL VERİLER KILAVUZU UYARINCA TAŞINABİLİR İLETİŞİM CİHAZLARINDAN DİJİTAL DELİL ELDE EDİLMESİ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI SORUNU
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Fatih ÖZKAN

AVRUPA BİRLİĞİ REKABET HUKUKU'NDA FİYATLAMA SİNYALİ
Dr. Öğr. Üyesi Eda ŞAHİN ŞENGÜL

İKTİSADİ TEKNİKLERİN KULLANILDIĞI REKABET KURULU KARARLARININ GÜNCEL BİR İNCELEMESİ
Berkay KURDOĞLU

İLAÇ SEKTÖRÜNDE REKABETİ KISITLAYICI YATAY ANLAŞMALAR
Çiğdem Gizem OKKAOĞLU
Cansu İNCE

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MAHKEMESİ'NİN CK TELECOMS V. COMMISSION KARARI IŞIĞINDA AB BİRLEŞME/DEVRALMA KONTROLÜ REJİMİNDE GÜNCEL DURUM
P. Saba ÖZGÜLER ŞENTÜRK

DİĞER HUKUK ALANLARINA İLİŞKİN HAKEMLİ MAKALELER

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİNİN HUKUKİ KİMLİK VE NİTELİĞİNİN TÜRK TİCARET KANUNU IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Efe DÜNDAR