Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri kitap dizisinin dördüncü kitabı olan elinizdeki kitap, 2021 yılı bahar döneminde seminerlerde sunulan tebliğ konuları kapsamında hazırlanan 18 makaleden oluşuyor. Artık sürekli bir yayın haline gelen Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri kitap dizisi, rekabet hukuku alanında Türkçe yazılan kaynak eksikliği göz önüne alındığında önemli bir boşluğu doldurmayı amaçlıyor. Bu yılın kitabında yer alan makalelerin konularını; Rekabet Kurulu ve Avrupa Komisyonu'nun güncel kararlarına ilişkin tartışmalar, sektör bazlı rekabet hukuku analizleri, 2020 yılında yapılan kanun değişikliği ile getirilen kurumlar ve Rekabet Kurumu'nun bunlara dayanarak yapmış olduğu uygulamalar ve rekabet hukukundaki temel tartışmalar oluşturuyor. Kitapta bu çerçevede dijitalleşme ve pandeminin etkisiyle verilen son geçici tedbir kararları, Rekabet Kurulu'nun akaryakıt piyasasına ilişkin son kararı, Rekabet Kurulu'nun Tekel Birası II kararı; Türkiye HTM perakendeciliği sektörünün rekabet hukuku analizi, istihdam pazarlarında rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar, dijital piyasalardaki regülasyon tartışmaları ile son dönemde sıklaşan ex post denetimler, liman hizmetleri sektörünün rekabet hukuku analizi, Rekabet Kurulu'nun akaryakıt piyasasına geçmişte yaptığı müdahalelerinin piyasaya etkileri; Rekabet Kurumu'nun yerinde inceleme yetkisi, de minimis kuralının Türk rekabet hukukunda uygulanabilirliği; rekabet hukukunun ihlalinden doğan tazminat davalarında Rekabet Kurulu kararlarının dava şartı olarak aranması ve bu kapsamda yabancı rekabet otoritesi kararlarının delil niteliği, birleşme ve devralmalara ilişkin idari para cezaları, birleşme ve devralmalarda inovasyon rekabetinin rolü, rekabet hukukunun kamu kuruluşlarına uygulanması ve rekabet hukukunda ekonomik bütünlük kavramı gibi pek çok konu başlığı oldukça kapsamlı bir şekilde ele alınıyor. Kitabın içerdiği konuların önemi, çeşitliliği ve güncelliği itibarıyla rekabet hukuku alanında çalışan araştırmacı ve uygulamacılar için çok önemli bir başvuru kaynağı olacağını düşünüyoruz.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

Rekabet İhlallerinden Doğan Tazminat Davalarında Rekabet Kurulu Kararlarının Dava Şartı Olarak Aranması ve Yabancı Rekabet Otoritesi Kararlarının Delil Niteliği
İ. Yılmaz Aslan

Liman Hizmetlerinde Regülasyon ve Rekabet
Fatma Devrim

7246 Sayılı Kanun'la Getirilen De Minimis Kuralının Türk Rekabet Hukukunda Uygulanabilirliği
Ahmet Fatih Özkan

Rekabet Hukukunda Geçici Tedbir Kararlarının Yükselişi: Dijitalizasyon ve Pandeminin Etkileri
Caner K. Çeşit
Mustafa Ayna

Rekabet Hukukunda Birleşme ve Devralmalara İlişkin İdari Para Cezaları
Gamze Çiğdemtekin
Çiçek Ersoy

Birleşme ve Devralmaların Kontrolünde İnovasyon Rekabetinin Rolü
Neyzar Ünübol

Yerinde İncelemelerde Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuz Işığında Rekabet Kurumu'nun Yerinde İnceleme Yetkisi ve Olası Riskler
Gülçin Dere

Rekabet Kurumu'nun Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Yetkisinin Adli Bilişim İlkeleri ve Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Bağlamında Değerlendirilmesi
Mehmet Bedii Kaya

Rekabet Kurulu'nun Akaryakıt Piyasasına Müdahalelerin Bir Okuması
Hakan Erek

Rekabet Kurulu'nun 2020 Akaryakıt Kararı: Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesine Dair Yaklaşıma ve Verilerin İktisadi Analizine Yönelik Değerlendirmeler
Emin Köksal
Bora İkiler

Türkiye HTM Perakendeciliği Sektörünün Rekabet Hukuku Analizi: Temel Özellikler, Alıcı Gücü,
Hub-And-Spoke Riskleri, Yeniden Satış Fiyatına Müdahale ve Mevzuat Değişikliği Tartışmaları
Dilan Alma

Rekabet Hukuku Açısından Birleşme ve Devralmalara İlişkin İptal Kararlarının Sonuçları
ile Emsal Niteliğindeki "Tekel Birası II" Kararı
Hamdi Pınar

Rekabet Kurulu'nun Güncel Kararları Işığında Kamu Kuruluşlarının Rekabeti Bozucu İşlem ve Eylemleri ile Bunlara Uygulanabilecek Yaptırımlar
Gülce Korkmaz

İstihdam Pazarlarında Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşmalar
Orhan Ünal

Büyük Teknoloji Firmalarının Ex Ante ve Ex Post Regülasyonu
Şahin Ardıyok
Burak Aytekin

Ortak Girişim ve Ana Teşebbüs Tek Bir Ekonomik Bütünlük Oluşturur Mu? Türk Rekabet Hukuku Uygulaması Bakımından Eleştiriler ve Öneriler
Kadir Baş

Ekonomik Bütünlük Kavramının Rekabet Hukukunda Usule İlişkin Sonuçları
H. Emre Önal
İpek İnce
S. Gülbabil Kökver
Irmak Su Aydınlı

Dijital Piyasalarda Yoğunlaşmalara Ex Post Bakış: Makaralar Geri Mi Sarılıyor?
Burcu Can