Tahkim süreci içerisinde taraflardan birinin hukuki dinlenilme hakkının ihlal edilmesi, hakem kararının iptal edilmesine neden olacağı gibi yabancı bir ülkede tanınması ve tenfizine de engel teşkil edebilecektir. Bu sebeple hukuki dinlenilme hakkının içeriğinin belirlenmesi ve doğru uygulanması önem taşımaktadır. ISTAC tarafından düzenlenen "Tahkimde Hukuki Dinlenilme Hakkı" konulu bir seminer, konunun akademik ve uygulama açısından ayrıntılı olarak incelenmesine olanak vermiştir. Seminere akademisyenlerle birlikte Yargıtay'dan katılan değerli uzmanlar, uygulama açısından ve teorik açıdan konuyu derinlemesine incelemiş ve tartışmışlardır. Konferansta sunulan tebliğlerin bir kitap haline getirilmesiyle, bu konudaki inceleme ve tartışmaların kalıcı olarak uygulamacı ve araştırmacılara ulaştırılması amaçlanmaktadır.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

Hukuki Dinlenilme Hakkı
Prof. Dr. Ejder YILMAZ

Tahkim Davalarında Hukuki Dinlenilme Hakkı ve Kamu Düzeni
Dr. Adem ASLAN

Usul Kurallarına Aykırılık ve Dinlenilme Hakkı
Prof. Dr. Ziya AKINCI

Tahkimde Adil Yargılanma Hakkı- Hukuki Dinlenilme Hakkı ve Kamu Düzeni
Prof. Dr. Cemile Demir GÖKYAYLA

Tahkim Yargılamasında Hukuki Dinlenilme Hakkı
Hakan DOĞAN

Tahkimde Tarafların Eşitliği ve Hukuki Dinlenilme Hakkı
Ferda Nur GÜVENALP

Adil Yargılanma Hakkı Kapsamında Hakemlerin Tarafsızlık ve Bağımsızlık Yükümlülüğü ile İlgili Bazı Tespitler
Doç. Dr. Süheylâ BALKAR

Karşılaştırmalı Hukukta Hakem Kararlarının Tenfizinde Hukukî Dinlenilme Hakkı
Doç. Dr. Berk DEMİRKOL

TARTIŞMALAR