"Devlet, ancak, egemene karşı aktif bir direnenler kitlesinin varlığı şartıyla devlet olabilir." Bu düşünce bir devrimciye mi aittir, devlet kurumunun zamanla çözünmesini hedefleyen bir anarşiste mi? Peki ya liberal muhafazakar olarak kabul edilen ve Carl Schmitt atıflarıyla Nazizmin hukuki meşrulaştırılmasında fikirlerinin temel alındığı ifade edilen bir düşünürün savı olduğunu bilmek, birtakım kategorizasyonları yeniden ele almayı düşündürür müydü? Maurice Hauriou, kamu hukukunun öncülerinden. İdare hukukunun ortaya çıktığı dönemde yaşamış olan ve idare hukukunun varlığını borçlu olduğu birkaç isimden biri. Genel kamu hukukuna, disiplinin ulaşmak için belki de hala çabaladığı anlam ve değeri en baştan vermiş bir isim. Kamu gücü teorisi ve kurum teorisi ile kamu hukukunda yeri bütün tartışmaların ötesinde tartışmasız baki. Ancak kamu hukuku teorisyenleri içinde belki de "çok yönlü" sıfatını en çok hak eden Hauriou, uzun yıllar, genellikle tek yönlü incelemelere konu oldu. Özellikle genel kamu hukuku bakışı incelenmeden ele alınan idare hukuku teorileri katı ve egemen yanlısı; idare hukuku bakışı incelenmeden ele alınan genel kamu hukuku teorileri ise derinliksiz ve uygulamaya uzak görülebildi. Bu kitap, Hauriou düşüncesini, bütünü oluşturan bağlarıyla, fikri zeminindeki karşılıklı etkileşimle ve objektif bir biçimde incelemeye çalışır. Nihayetinde, Hauriou'yu tanımayanların tanımasını, tanıyanların ise ona yeni bir perspektiften bakmasını hedefler.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
MAURICE HAURIOU'NUN İDARE HUKUKU ÖĞRETİSİNDE GENEL KAMU HUKUKUNUN YERİ
I. Devlet İdari Hukuki Kişiliğinin Genel Kamu Hukukunda İnşası
1. Devletin Kişiliğinin İzafi Varlığı
A. Kamu Hukuku Kişiliğinin Ontolojisi
B. Devlet Manevi Kişiliğinin Fizyolojisi
C. Devlet Kişiliğinin Disiplinlerde Nispiliği
2. Devletin İdari Hukuki Kişiliğinin İnşası
A. Devlet Kişiliğinin Varoluşu: Düalist Kuram
B. Devletin Kişiliğinin Belirlenmesi: Kamu Hukuku Tüzel Kişiliği
C. Devletin İdari Hukuki Kişiliğinin Çerçevesi
II. İdare Hukukunun Belirleyici Ölçütü Olan Kamu Gücünde Genel Kamu Hukukunun Rolü
1. Kamu Gücünün Hak Niteliği ve Doğurduğu Tartışma
A. Devletin Hak Süjeliği Bağlamında Kamu Gücünün Niteliği
B. Kamu Gücü ile Kamu Hizmeti Ölçütleri Çatışması
C. Kamu Gücünün Kamu Hizmetine Göre Konumu
D. Kamu Gücü Kavramının Dönüşümü
2. Kamu Gücünün Hakimiyet Alanı
A. Kamu Gücü Hakkının Kullanım Yolları ve Dönüşümü
B. Otorite Yolu ve Egemenin Hükmetme Hakkının Sınırları
C. Yönetim Yolu ve İdare-Birey İlişkilerinin Niteliği

İKİNCİ BÖLÜM
MAURICE HAURIOU'NUN GENEL KAMU HUKUKU ÖĞRETİSİNDE İDARE HUKUKU ANLAYIŞININ ETKİLERİ
I. Hauriou'nun Devlet Teorisinin İdare Hukuku ile Bağlantıları
1. Genel Kamu Hukukunun Devlet Kavramının İdare Hukuku ile Etkileşimi
A. Devletin Düalizmi: İki Disiplinin Birbirini Tamamlayan Devlet Anlayışları
B. "Devlet Durumu"nda Toplumsal Birliğin İdari Niteliği
C. Devletin Hukuk Karşısında Konumu ve İdare Hukuku
2. Hauriou'nun Devlet Tanımının Unsurlarında İdare Hukukunun Yansımaları
A. Toplum Unsurunun Teşekkülünde Halkın İkili Görünümü ve Ulusal İrade
B. Hakimiyet Kudreti Unsuru ve Egemenliğin Denge Sistemi
C. "Yasal Ülke"de Direnme Hakkı ve Gücün Sınırları
II. Hauriou'nun Kurum Teorisinde İdare Hukuku Perspektifi
1. Hauriou'nun Kurum Teorisinde İdare Hukukunun Etkileri
A. Kurum Teorisinin Kronolojik Gelişimi
B. Kurum Teorisinin Unsurları ve Aşamaları
C. Sosyal Dirimselcilik ve Kurum Yaşamında İstikrarın Önceliği
D. Kurum Teorisinin Hauriou Sonrası ve Hukukun Nazist Doktrini
2. Hauriou'nun Devlet Kurumunda Denge Sistemi ve İdare
A. Hauriou'nun Erkler Ayrılığı Teorisi
B. Erklerin İş Birliği ve Fren-Denge Sistemi
C. Hauriou'nun Kamu Gücünün Objektif Otolimitasyonu Teorisi
SONUÇ

KAYNAKÇA