Bu kitap, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı olduğu dönemde yürürlüğe konulan anayasalar ve devrim kanunlarıyla bir adet tüzüğü içermektedir. Devrim kanunlarının seçiminde, 1961 ve 1982 anayasalarında yer alan hükümler esas alınmıştır. Anayasa ve kanunlarda yapılan değişikliklerle birlikte kitap; iki anayasa, on dokuz kanun ve bir tüzüğü içermektedir. Metinlerden 1921 ve 1924 anayasaları ve bunların ek ve değişiklikleri ile Nisab-ı Müzakere ve Saireye Dair Kanun ve 743 sayılı Medeni Kanun yürürlükten kaldırılmış olup diğerlerinin tamamı yürürlüktedir. 743 sayılı Kanunun kitaba konu edinilen 108, 109 ve 110'uncu maddeleriyle ilgili hükümler, bu Kanunun yerine yürürlüğe konulan 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 134, 141, 142 ve 143'üncü maddelerinde yer almıştır. Okuyucunun ihtiyaç duyması durumunda yararlanması amacıyla kitaba bir sözlük de eklenmiştir. Bu sözlükte, kelime ve terimlerin kitap için gerekli olan anlamlarına yer verilmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM
AÇIKLAMALAR
1. KAPSAMDAKİ ANAYASALAR VE KANUNLAR
2. ANAYASALAR VE KANUNLARLA TÜZÜĞÜN ASILLARI
3. YENİ HARFLERLE METİNLER
4. ANAYASALAR VE KANUNLARIN YÜRÜRLÜK DURUMU
5. İKİ DEFA YAYIMLANAN KANUNLAR
6. GÜNLÜK TÜRKÇE İLE METİNLER
7. SÖZLÜK
8. KİTABIN BÖLÜMLENDİRİLMESİ

İKİNCİ BÖLÜM
GÜNLÜK TÜRKÇE İLE METİNLER
1. 1921 ANAYASASI VE DEĞİŞİKLİKLERİ
2. MECLİS GÖRÜŞMELERİNE İLİŞKİN KANUN
3. 1924 ANAYASASI VE DEĞİŞİKLİKLERİ
4. ÖĞRETİMİN BİRLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KANUN
5. ŞAPKA GİYİNMEYE İLİŞKİN KANUN
6. TEKKE VE ZAVİYELERE İLİŞKİN KANUN
7. RESMİ NİKAHA İLİŞKİN DÜZENLEME
8. MİLLETLERARASI SAYILARIN KABULÜNE İLİŞKİN KANUN
9. LATİN HARFLERİNİN KABULÜNE İLİŞKİN KANUN
10. BAZI LAKAP VE UNVANLARIN KALDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN
11. BAZI KIYAFETLERİN GİYİLEMEYECEĞİNE İLİŞKİN KANUN
12. BAZI KIYAFETLERİN GİYİLEMEYECEĞİNE İLİŞKİN TÜZÜK

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖZGÜN METİNLER
1. 1921 ANAYASASI VE DEĞİŞİKLİKLERİ
2. MECLİS GÖRÜŞMELERİNE İLİŞKİN KANUN
3. 1924 ANAYASASI VE DEĞİŞİKLİKLERİ
4. ÖĞRETİMİN BİRLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KANUN
5. ŞAPKA GİYİNMEYE İLİŞKİN KANUN
6. TEKKE VE ZAVİYELERE İLİŞKİN KANUN
7. RESMİ NİKAHA İLİŞKİN DÜZENLEME
8. MİLLETLERARASI SAYILARIN KABULÜNE İLİŞKİN KANUN
9. LATİN HARFLERİNİN KABULÜNE İLİŞKİN KANUN
10. BAZI LAKAP VE UNVANLARIN KALDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN
11. BAZI KIYAFETLERİN GİYİLEMEYECEĞİNE İLİŞKİN KANUN
12. BAZI KIYAFETLERİN GİYİLEMEYECEĞİNE İLİŞKİN TÜZÜK

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
METİNLERİN YAYIMLANDIĞI CERİDE-İ RESMİYE, RESMİ CERİDE VE RESMİ GAZETELER
1. 1921 ANAYASASI VE DEĞİŞİKLİKLERİ
2. MECLİS GÖRÜŞMELERİNE İLİŞKİN KANUN
3. 1924 ANAYASASI VE DEĞİŞİKLİKLERİ
4. ÖĞRETİMİN BİRLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KANUN
5. ŞAPKA GİYİNMEYE İLİŞKİN KANUN
6. TEKKE VE ZAVİYELERE İLİŞKİN KANUN
7. RESMİ NİKAHA İLİŞKİN DÜZENLEME
8. MİLLETLERARASI SAYILARIN KABULÜNE İLİŞKİN KANUN
9. LATİN HARFLERİNİN KABULÜNE İLİŞKİN KANUN
10. BAZI LAKAP VE UNVANLARIN KALDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN
11. BAZI KIYAFETLERİN GİYİLEMEYECEĞİNE İLİŞKİN KANUN
12. BAZI KIYAFETLERİN GİYİLEMEYECEĞİNE İLİŞKİN TÜZÜK

SÖZLÜK
YARARLANILAN KAYNAKLAR