PROF. DR. İLHAN HELVACI'NIN ÖZGEÇMİŞİ

İlhan Helvacı, 1983 yılında Galatasaray Lisesi'nden (1975-1983), 1987 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden (1983-1987) mezun olmuştur.

1989 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Ana Bilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan İlhan Helvacı, yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü'nde Prof. Dr. Özer Seliçi'nin danışmanlığında yazdığı "Çevre Kirletilmesinden Doğan Zararlardan Hukuki Sorumluluk" konulu yüksek lisans teziyle tamamlamıştır (1988-1989).

Doktora çalışmalarına 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü'nde Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman'ın danışmanlığında başlayan İlhan Helvacı, tez çalışmalarını 1994-1995 yıllarında İsviçre Hükümeti'nden kazandığı araştırma bursu ile Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Prof. Dr. Denis Piotet ile sürdürmüş; aynı dönemde İsviçre Mukayeseli Hukuk Enstitüsü (L'Institut Suisse de Droit Comparé) bünyesinde de mukayeseli hukuk araştırmaları yapmıştır. İlhan Helvacı doktora çalışmalarını, danışmanı Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman'ın vefatı üzerine Prof. Dr. Haluk Burcuoğlu ile sürdürmüş ve 1997 yılında "Türk Medeni Kanununa Göre Lex Commissoria (Mürtehinin Merhunu Temellük) Yasağı" konulu doktora tezi ile tamamlamıştır.

1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı'na "yardımcı doçent" olarak atanan İlhan Helvacı, 2001 yılında Max-Planck Institute'den kazandığı araştırma bursuyla Hamburg'da anılan enstitü bünyesinde mukayeseli hukuk alanında çalışmalar yapmış; 2002 yılında da "Eski Medeni Kanunumuzla Karşılaştırılmalı Olarak Türk Medeni Kanunu'na Göre Mirasın Reddi" isimli doçentlik teziyle "Hukuk (Medenî Hukuk) Bilim Alanında Üniversite Doçenti" unvanını elde etmiştir.

İlhan Helvacı 2008 yılında "Eski Medeni Kanunumuzla Karşılaştırmalı Olarak Türk Medeni Kanununa Göre Sözleşmeden Doğan İpotek Hakkı" isimli profesörlük takdim teziyle İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Ana Bilim Dalı'na "profesör" olarak atanmıştır.

2004-2010 yılları arasında Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde misafir öğretim üyeliği de yapmış olan Prof. Helvacı, halen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmakta olup, lisans düzeyinde Medeni Hukuka Giriş, Gerçek Kişiler - Tüzel Kişiler (Dernekler ve Vakıflar), Aile Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Borçlar Hukuku (Özel Hükümler), Eşya Hukuku, Miras Hukuku ve Teminat Hukuku, lisansüstü düzeyde ise Atipik Sözleşmeler ve Teminat Hukuku derslerini vermektedir.

Uzmanlık alanları ile bağlantılı konularda aynı zamanda avukatlık, danışmanlık ve hakemlik de yapmakta olan Prof. Dr. İlhan Helvacı bu alandaki mesleki tecrübelerini 2010 yılında yayınladığı "Borçlar Hukuku (Özellikle Sözleşmesel Uyuşmazlıklar), Miras Hukuku ve Eşya Hukukuna İlişkin Hukuki Mütalaalar (2000-2010)" adlı eserinde toplamıştır.

Fransızca, İngilizce ve Almanca bilen Prof. Dr. İlhan Helvacı, halen Türkiye Futbol Federasyonu Baş Hukuk Müşavirliği ve UEFA Disiplin Müfettişliği görevlerini de sürdürmektedir.

Prof. Dr. İlhan Helvacı bu son eseriyle, Borçlar Hukuku alanında çalışmalar yapan araştırmacı ve uygulamacıların, Borçlar Kanunu ile ilgili tüm kaynaklara (kanun, hazırlık çalışmaları, kaynak kanun, içtihadı birleştirme kararları, monografik eserler) tek bir eserde erişebilmelerine ve 1926 yılının 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun, 2011 yılının 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na dönüşürken 85 yıl içinde geçirdiği tüm değişimi bütün ayrıntıları ile toplu bir biçimde inceleyebilmelerine imkân sağlayacak bir bilgi kaynağı deyim yerindeyse bir "Türk Borçlar Kanunu Şerhi Nüvesi" oluşturmayı amaçlamıştır.

(Arka kapak)