Teknolojik gelişmenin temel bileşeni ve itici gücü olan verinin üretilme, toplanma, işlenme ve analiz edilme yöntemleri gün geçtikçe değişmektedir. Yapay zeka ve diğer gelişen teknolojilerle desteklenen yüksek hızda, daha önce görülmemiş büyüklükte veri setlerinin oluşturulması ve özel tekniklerle analiz edilmesi, bu verilerin kullanımına ilişkin bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. Büyük veri ile hukuk arasındaki ilişkiyi farklı hukuk dalları açısından inceleyen bu çalışma, hukuk ve teknoloji alanına katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Gelişen Teknolojiler ve Hukuk kitapları serisinin üçüncü kitabıdır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

BÜYÜK VERİ
Doç. Dr. E. Eylem AKSOY RETORNAZ
Öğr. Gör. Dr. Osman Gazi GÜÇLÜTÜRK

BÜYÜK VERİ KULLANIMININ TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Av. Tuğçe Duygu KÖKSAL
Av. A. Cenk KONUKPAY

ÖZEL HUKUK PERSPEKTİFİNDEN BÜYÜK VERİ: KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) İLE UYUMLULUK VE BÜYÜK VERİYİ KONU ALAN SÖZLEŞMESEL İLİŞKİLER ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER
Doç. Dr. K. Berk KAPANCI

PLATFORM ÇALIŞANLARININ ALGORİTMİK YÖNETİMİNDE İTİBAR PROFİLLERİNİN YERİ VE BÜYÜK VERİ
Arş. Gör. Hazal TOLU YILMAZ

6G KABLOSUZ TEKNOLOJİSİ VE VERİ: YENİ HUKUKİ TARTIŞMALAR
Av. Dr. Başak OZAN ÖZPARLAK
Av. Sabire Sanem YILMAZ

TÜRKİYE'DE İDARİ FAALİYETLERDE BÜYÜK VERİ UYGULAMALARI
Doç. Dr. Çağla TANSUĞ