Kitabın son basısından bu yana uzun bir süre geçmediğinden, bu basıda eserde çok fazla değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmamıştır. Bununla birlikte bu basıda genç meslektaşım sevgili Cem tarafından kitaba, eski basılara benzer şekilde güncel uyuşmazlıklar örnek alınarak hazırlanan ve bendeniz tarafından da gözden geçirilen toplam yedi adet yeni olay eklenmiş, haksız rekabete, şirketler hukukuna ve kıymetli evraka ilişkin artık tarihi değer taşıyan üç olay ise eserden çıkarılmıştır. Böylece eserde yer verilen olay sayısı, karar incelemeleri dahil toplam doksan dokuza ulaşmıştır. Eski basıdan aktarılan bazı olaylar yeni sorularla zenginleştirilmiş, tüm olaylara ilişkin verilen literatürün yanı sıra yargı kararları güncellenmiş, bu basıda da mümkün oldukça yakın tarihli eserler ve içtihatlar seçilmiştir.
Prof. Dr. Abuzer Kendigelen tarafından kaleme alınan Sunuş'tan

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM
TİCARİ İŞLETME HUKUKU
(OLAY 1-26)

İKİNCİ BÖLÜM
ORTAKLIKLAR HUKUKU
(OLAY 27-68)

A. ŞAHIS ORTAKLIKLARI (27-30)

B. SERMAYE ORTAKLIKLARI (31-68)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KIYMETLİ EVRAK HUKUKU
(OLAY 69-89)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KARAR İNCELEMELERİ
(OLAY 90-99)

Prof. Dr. Ömer Teoman'ın Bilimsel Yayınlarının Listesi

Prof. Dr. Abuzer Kendigelen'in Bilimsel Yayınlarının Listesi

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Cem Soykan'ın Bilimsel Yayınlarının Listesi