Bu kitapta 2015 ila 2020 yılları arasında yazdığım hukuki mütalaalar arasından seçilmiş otuz hukuki mütalaaya yer verilmiştir. Mütalaalar seçilirken ele aldıkları hukuki sorunların aynı ya da benzer olmamasına özen gösterilmiştir. Mütalaaların büyük çoğunluğu mahkemelere, bir kısmı da tahkim yargılamalarına sunulmuştur. Mütalaalarla birlikte varsa yargılama sonrasında verilen ilk derece mahkemesi, istinaf mahkemesi ve Yargıtay kararları da yayınlanmıştır.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

I. BORÇLAR HUKUKUNA İLİŞKİN HUKUKİ MÜTALAALAR

1. BORÇLU TEMERRÜDÜ VE SÖZLEŞMEDEN DÖNME
2. YÜKLEMELİ BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ VE BAĞIŞLAMADAN RÜCU
3. PORTFÖY TAZMİNATI (DENKLEŞTİRME BEDELİ)
4. GÜVEN SORUMLULUĞU VE TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI
5. İNTERNET DOLANDIRICILIĞI VE BANKANIN HUKUKİ SORUMLULUĞU
6. ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMESİ VE SÖZLEŞMEDEN DÖNME
7. MADEN RUHSATI VE DEVLET HAKKI
8. KOŞUL VE BORÇLU TEMERRÜDÜ NEDENİYLE SÖZLEŞMEDEN DÖNME
9. SİGORTACININ HALEFİYETİ VE ÜRETİCİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU
10. ANONİM ŞİRKET PAYININ DEVRİ
11. FUTBOLCU TEMSİLCİLİĞİ - SİMSARLIK SÖZLEŞMESİ
12. ESER SÖZLEŞMESİ VE ESERİN KABULÜ
13. KİRA SÖZLEŞMESİNİN OLAĞANÜSTÜ FESHİ
14. AŞIRI İFA GÜÇLÜĞÜ VE OLUMLU UYARLAMA KAYDI(I)
15. AŞIRI İFA GÜÇLÜĞÜ VE OLUMLU UYARLAMA KAYDI (II)
16. ÜRÜN (HASILAT) KİRASI - OTEL KİRASI
17. ÖZEL YOLDAN PARAYA ÇEVİRME ANLAŞMALARI VE LEX COMISSORIA YASAĞI
18. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ
19. NOTERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU
20. AHLAKA AYKIRI FİİLLE KASTEN ZARAR VERİLMESİ (TBK m. 49/f.2)
21. KİRA BEDELİNİN UYARLANMASI
22. AHLAKA AYKIRI FİİLLE KASTEN ZARAR VERİLMESİ (TBK m. 49/f.2)
23. AŞIRI YARARLANMA (TBK m. 28)

II. MİRAS HUKUKUNA İLİŞKİN HUKUKİ MÜTALAALAR

24. ATANMIŞ MİRASÇININ MURİSTEN ÖNCE VEFATI
25. MİRASIN ZIMNİ KABULÜNÜN SAİKTE HATA NEDENİYLE İPTALİ
26. MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA (TMK m. 510)
27. MURİS MUVAZAASI
28. TEREKE YÖNETİMİNDEKİ ŞİRKETLERDEN BİRİNİN DİĞERİNE KEFİL OLMASI

III. EŞYA HUKUKUNA İLİŞKİN HUKUKİ MÜTALAALAR

29. BAĞIMSIZ VE SÜREKLİ NİTELİKTE ÜST HAKKI
30. İPOTEĞİN KAPSAMI

MADDE DİZİNİ
KAVRAM DİZİNİ
YARARLANILAN KAYNAKLAR